Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vid Pufendorfinstitutet ges forskare vid Lunds universitet möjlighet att arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde inom ett så kallat Tema. Ett Tema formas kring ett vetenskapligt problem som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Pufendorfinstitutet bjuder varje år in anställda vid Lunds universitet att ansöka om möjligheten att få bilda ett Tema. 

Ett Tema ska vara nyskapande och kan därför befinna sig i ett stadium som ännu inte är moget för extern forskningsfinansiering. Gruppen ska ha en tydlig målsättning för sitt arbete men institutet kräver inga publicerbara forskningsresultat. Arbetet i ett Tema syftar till att möjliggöra nya tvärvetenskapliga samarbeten och att lägga grund för framtida forskning.

I ett Tema träffas forskare från olika discipliner en arbetsdag i veckan på Pufendorfinstitutet. Det är upp till varje grupp att bestämma hur de ska arbeta tillsammans men medlemmarna förväntas delta aktivt, vara på plats och vara beredda att utmana både sina egna idéer och perspektiv, liksom gruppens gemensamma, ursprungliga frågeställningar.   

Ta del av vår utlysning av Tema

Aktuella Teman

Varje år arbetar 3-5 Teman vid institutet. Du kan läsa om varje Temas arbete på deras hemsida nedan.

Vad innebär det att arbeta i ett Tema?