Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pufendorfinstitutet utses till en European Physical Society Historic Site.

skiss av pufendorfinstitutet

Kommittén för Historic Sites vid European Physical Society (EPS) har utsett Gamla Fysicum, nuvarande Pufendorfinstitutet, som en EPS Historic Site.

Motiv för utnämningen var Johannes Rydbergs (1854-1919) gärning inom spektralanalysen. Hans arbeten är ihågkomna, bland annat genom Rydbergs formel och Rydbergs konstant.

Utnämningen högtidlighålls vid en ceremoni i Pufendorfinstitutets trädgård den 10 maj 2022, i närvaro av bl.a. EPS president, Dr. Luc Berge från CEA, Frankrike, och ordföranden i EPS-kommittén; Professor Karl Grandin.  Läs mer om ceremonin här

Tegelbyggnaden Classicum, uppfördes ursprungligen för att hysa Fysiska institutionen och kallas därför också Gamla Fysicum. Arkitekt var Henrik Sjöström, en elev till Hugo Zettervall. 1971 blev huset byggnadsminnesmärkt, i år blir det också invigt som det fjärde av EPS utvalda och invigda objekt i Sverige, efter Tycho Brahes observatorium på Ven, Lise Meitners tillfälliga bostad i Kungälv (Uddmanska huset), och Anders Ångströms laboratoriebyggnad i Uppsala.

Flera prominenta Lundaforskare inom atomspektroskopi har varit verksamma i huset. Manne Siegbahn (1886-1978) gjorde här sina välkända studier av Röntgenövergångar i atomer, och Bengt Edlén (1906-1993) utförde studier av högt joniserade atomers spektra, och löste det gamla mysteriet med ursprunget till observerade spektrallinjer i solkoronan. Edlén tog initiativet till uppförandet av Nya Fysicum för den expanderande fysikforskningen i Lund.

Läs mer om Rydbergs arbete: J. Mauritsson och A.-S. Mårtensson, Ångström och Rydberg, på plats i fysikhistorien, KOSMOS (Svenska Fysikersamfundet, 2020).