Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ständiga existentiella hot

Tema 2023-2024

Existentiellt hot – ett hot mot någons eller någots existens – sträcker sig från hot mot jaget (dvs döden), till ideologi och hot mot ett samhälle. Existentiellt hot har en enorm inverkan på individer och samhällen och påverkar våra beslut – ofta på ett omedvetet plan. Den primära mekanismen är fruktan/rädsla. Med klimatfrågan har ett nytt existentiellt hot i större skala uppstått: mot mänsklighetens sätt att leva i världen.

Existential threat. Illustration

När exponentiell ekonomisk tillväxt kolliderar med planetens ekologiska bärförmåga, leder detta till nya hot om krig, naturkatastrofer och brist på mat eller sjukvård. Individens begränsade förmåga att påverka världsomspännande problem kan skapa en ny nivå av fruktan och innebära nya existentiella utmaningar.

Temat kommer att förena olika forskningsområden och historisk erfarenhet av existentiellt hot, och utforska existentiella hot på individ-, social- och global nivå. 
Fokus kommer att ligga på tre tidsskalor, kort, medium och lång, och utforska frågor som exempelvis;

Vilken är den primära mekanism genom vilken existentiella hot verkar? 
Vilken roll spelar fruktan? Finns det andra mekanismer? Hur kan psykologiska modeller som hjälper individer att svara konstruktivt på existentiellt hot mot jaget (till exempel i medicinsk miljö) anpassas för samhällen? Vad kan vi lära oss av hur tidigare grupper reagerat eller dukat under för stora existentiella hot? Vilka är de psykologiska för - och nackdelarna när ett långsiktigt hot avsiktligt görs mer märkbart?

Temats mål är att utveckla ett sammanhängande psykologiskt informerat ramverk som kan inspirera individuell och samhällsomfattande planering och beslutsfattande för att hjälpa individer och samhällen att leva väl med en växande börda av existentiellt hot