Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

(O)Naturliga gränser: Tvärvetenskapliga perspektiv på den ”europeiska integrationens” gränser

ASG 2024

Ordet integration leder ofta tankarna till individer som på ett eller annat sätt ska ingå i en gemenskap och bidra till en samhällelig enhet. "Europeisk integration" tar också fasta på en sorts enighet, baserad på till exempel gemensam syn på värderingar, politiskt samarbete, fri rörlighet och så vidare.

"Europeisk integration" är alltså en social konstruktion. Den har emellertid stor inverkan på naturen eftersom ”europeisk integration” både påverkar den naturliga miljön och begränsas av till exempel skogar, bergskedjor och vattendrag. Här finns en växelverkan mellan social konstruktion och naturliga förhållanden – och här tydliggörs också gränser av olika slag.  

Denna Advanced Study Group kommer att skärskåda dessa (o)naturliga gränser: Vilken betydelse har de egentligen för ”europeisk integration”? Och hur tacklar ”europeisk integration” det faktum att naturen eller naturkatastrofer ju inte alls förhåller sig till de här gränserna? Bidrar naturliga förhållanden och fenomen rent av till att skapa nya gränser för ”europeisk integration”?

Medlemmar

Marja-Liisa Öberg (koordinator)

Rhiannon Pugh(co-koordinator)

William Kutz 

Ian Manners 

Han Somsen 

Estelle Evrard, University of Luxembourg (gäst)

Henrietta Zeffert University College Cork (gäst)

Floor Fleurke, Tilburg University (gäst)