Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Energikris – effekter på hushåll, industrier och energiomställning

ASG 2023-2024

Energianvändningen är djupt rotad i vårt sätt att leva, och en väsentlig del av vårt samhälle och vår vardag. En stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning är nödvändig för alla funktioner och sektioner i samhället, från transporter och byggnader till industrin. Ökade och instabila energipriser får därmed stora konsekvenser för såväl människor, institutioner och företag. Samtidigt är vår energianvändning en stor källa till skadliga klimatutsläpp, vilka måste minskas för att nå uppsatta klimatmål.

industrilandskap. Foto.

Den globala energimarknaden har under de senaste åren ställts inför en rad utmaningar och kriser. Förändringar har skett i spåren av en global pandemi och som en följd av Rysslands invasion av Ukraina; kriget har lett till en brist på naturgas vilket i sin tur lett till kraftigt ökade energipriser.

I denna ASG studerar forskare med expertis inom alltifrån energisystem, miljö och klimat till beteendevetenskap, ekonomi och juridik, olika perspektiv och frågor relaterat till dagens energikris.

Gruppen kommer bland annat att diskutera:

  • Hur energikrisen upplevs av olika typer av hushåll och industrier.
  • Hur upplevelser av energikrisen -  och de förändringar som genomförs för att minska dess påverkan -  kan förstås utifrån perspektiv på kön och social klass.
  •  I vilken omfattning energikrisen kan leda till bestående förändringar för en hållbar omställning.
  • Energikrisens påverkan i utvecklingsländer kontra Sverige/Europa.