Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kustperspektiv

Tema 2023-2024

Stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar ökar risken för översvämningar och erosion i kustområdena. I Sverige har kustskyddsåtgärder historiskt sett varit få, men dagens utmaningar sätter nu nya krav på klimatanpassningsarbetet. Arbetet försvåras dock av vår begränsade kunskap om klimatförändringarnas framtida konsekvenser, samt bristande styrning för att hantera dessa nya utmaningar.

Temat kommer att utforska nya tillvägagångssätt för att driva på utvecklingen av samhällets kapacitet att fatta beslut baserade på ett bredare utbud av både vetenskapliga och lokala perspektiv och kunskapskällor.

Genom att skapa ett ramverk för att kombinera flera ”kustperspektiv” och definiera behov av forskning och beslutsstöd strävar Temat efter att utveckla nya paradigm för samproduktion, kommunikation och användning av kunskap för hållbar kustförvaltning.

Historiskt sett, på grund av landhöjningar och marginella risker för kusten, har få kustskydds- och anpassningsåtgärder genomförts i Sverige. De relevanta styrsystemen är därför inte ajour med de utmaningar vi kan förvänta oss med ett förändrat klimat. För besluts- och planeringsprocesser, vars konsekvenser ligger hundratals år in i framtiden, krävs det även att beslut kan fattas under osäkerhet. Ett för snävt spektrum av perspektiv och beslutsprocesser som inte hanterar osäkerheter kan leda till missanpassningar.

Temats arbetet kretsar kring sex underteman: Beslut och värderingar, Tidsskalor, Kommunikation, Minneskulturer, Osäkerhet och Data och belägg. Som utgångspunkt ställs frågor som exempelvis;

  • Vilken typ av kunskap behövs för att fatta beslut om kusten i framtiden och finns den tillgänglig idag?
  • Vad utgör rimliga planeringshorisonter för framtiden?
  • Vilka typer av data och belägg är mest vanskliga eller relevanta för komplexa och osäkra planeringsproblem?
  • Vilka förändringar, risker och avvägningar är samhället och dess medborgare villiga att acceptera?

Varje undertema  fokuserar olika aspekter men knyter an till varandra för att stimulera nya tankegångar i riktning mot en mer holistisk beslutandeprocess gällande förvaltning av kusten. 
 

Temat i medierna 2024

Temat "Kustperspektiv" i medierna

Pufendorftemats medlemmar har skrivit en debattartikel om kusterosionen i Skåne: "De värsta konsekvenserna av Babet ligger framför oss". Artikeln publicerades i Sydsvenska Dagbladet den 28 februari 2024. 
Läs hela artikeln i Sydsvenskan (öppnas i nytt fönster)

TV4 har gjort en intervju med drabbade vid sydkusten i Skåne och med Pufendorftemats koordinator Caroline Hallin. Publicerades 20 mars 2024.
Nyheter från TV4 - tv4.se

Tidningen Lundagård har en artikel den 18 mars 2024 om problematik och vikten av tvärvetenskaplig forskning som en del av lösningen:
När Skåne läggs under havsytan – Lundagard.se