Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu är det klart: Nya Teman beslutade för 2024-2025!

Inomhusbelysning som bildare ett ljusnät med två rosettfönster i bakgrunden. Foto.
Ljuset tänds för nya interdisciplinära Teman. Foto: Å. Thormählen

Vid ett möte den 10 april fattade styrelsen för Pufendorf IAS beslut om Teman för perioden 2024 – 2025. Sammanlagt fick institutet in tio Tema-ansökningar i december 2023 och av dessa skickades sex stycken till sakkunniga för bedömning. Och nu har alltså styrelsen valt fyra förslag som bjuds in att bilda Teman med start i september 2024.

Temagrupperna som bjuds in är (utan inbördes ordning): 

Temat Ekologisk skada och förluster

Trots att många klimatrelaterade extrema väderhändelser ökar i frekvens och intensitet, saknas kunskap kring omfattningen av de förluster och skador de orsakar för ekologiska, och därmed mänskliga, system. Hur bör egentligen förlust av biologisk mångfald och skador på ekosystemen definieras, mätas och hanteras? Hur – och när – spelar den globala responsen på kriser inom klimat- och biologisk mångfald en roll för ekologiska förluster och skador? 

Emily Boyd från Samhällsvetenskapliga fakulteten (LUCSUS) och Richard Walters från naturvetenskapliga fakulteten (CEC) koordinerar Temat. 

Temat Ancient Synagogues and the Human Sensorium: How Digital and Experiential Methods Can Transform Our Understanding of the Sights, Sounds, smells, and Textures of Early Jewish History

Detta Tema vill rekonstruera arkeologiska lämningar med hjälp av innovativ och högkvalitativ 3D-scanningsteknik för att därefter kunna simulera och få en fördjupad sensorisk upplevelse av antika synagogor. Temat vill skapa ett användbart metodologiskt verktyg för framtida forskare, som vill studera olika sensoriska element i antika synagogor på ett helt nytt sätt. Dessutom kommer Temat att undersöka hur arbetet med simuleringarna kan bidra till att bevara och överföra kulturhistoria på ett mer lättillgängligt sätt.

Temat koordineras av Wally V Cirafesi  från Centrum för Teologi och Religionsvetenskap och Giacomo Landeschi från Humanistiska fakulteten, (samt DARK Lab, Humanistlaboratoriet, eSSENCE) 

Temat  Greyzone Genomics

Samtidigt som det internationella säkerhetsläget blir alltmer instabilt, sker en snabb utveckling inom sekvensering och syntes av DNA. Temat syftar till en unik tvärvetenskaplig analys av risken för missbruk av genetisk teknologi vid internationella konflikter. Ett team av forskare i medicinsk genetik, desinformation, folkrätt, krigsvetenskap och underrättelseanalys ska tillsammans utforska scenarier för hur genetisk teknologi kan missbrukas som ett maktmedel. De mest sannolika scenariernas konsekvenser för hälsa, samhälle och mänskliga rättigheter kommer att analyseras och diskussioner om eventuella motåtgärder kommer att ske med experter från relevanta organisationer och myndigheter.

David Gisselsson Nord, Medicinska fakulteten, och Jessica Almqvist, Juridiska fakulteten, koordinerar Temat. 

Temat Digitax - Ett skattesystem för en digitaliserad värld

Dagens principer för beskattning bygger på att värdeskapande kan mätas och tillskrivas en geografisk plats för att beskattas där. Teknikdriven globalisering och digitalisering utmanar dessa principer, eftersom det dels blir svårare att mäta värdeskapande och dels stundtals omöjligt att knyta det till en specifik plats. Vad är värdet av att använda Facebook eller Google i Sverige och var ska det värdet beskattas? Målet med Temat är att undersöka nya principer för hur ett skattesystem bör konstrueras, så att förslag på hur skattesystemet kan se ut finns på plats innan det nuvarande systemet kollapsar.

Åsa Hansson vid EHL och LTH och Joakim Wernberg vid LTH är Temats koordinatorer.