Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

En resurs blir till – Intervju med Temat Resourcification

pollinering I en värld med nästan 10 miljarder människor ökar konkurrensen om jordens resurser, såväl materiella som immateriella. Vid Pufendorfinstitutet undersöker det aktuella Temat Resourcification hur saker resourcificeras, dvs hur de definieras, produceras, utnyttjas, används, och tas om hand. Temats koordinatorer Johan Hultman och Hervé Corvellec reder ut begreppen och ger oss en inblick i det pågående arbetet.

Nya Teman och Advanced Study Groups 2020-2021

grupp vid pufendorfinstitutet Till hösten 2020 välkomnar Pufendorfinstitutet åtta nya grupper, varav fem Teman och tre Advanced Study Groups. Höstens nya Teman kommer att arbeta med aktuella frågor kring: en framtid för mänskliga rättigheter; politisk polarisering på nätet; invasiva och främmande arter; sökmotorers påverkan på vår kunskapsproduktion och den vetenskapliga expertens roll i en post-tillits era. Institutets nya Advanced Study Groups kommer att ägna sig åt: hur samhällets aktörer tidigare kan identifiera barn som far illa, fördjupa kunskapen om orsaker bakom fallolyckor samt bättre förstå hur samhälleliga och sociala strukturer reproduceras.

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

utklipp från svd debatt om genteknik Genombrott för tekniken med så kallade gensaxar ger nya möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan. Nu krävs en bred samhällelig debatt om etiska, legala och politiska implikationer, skriver forskare inom temat CRISPRideas vid Pufendorfinstitutet i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth

Towards a Political Economy of Degrowth Book cover För fem år sedan var LU forskarna Ekaterina Chertkovskaya och Alexander Paulsson koordinatorer för Temat Degrowth på Pufendorfinstitutet. Idag lanserar de en ny bok med titeln "Towards a Political Economy of Degrowth", tillsammans med Temats gästforskare Stefania Barca.

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken

genteknik DNA Utvecklingen av nya gentekniker som CRISPR-Cas9 har skapat en revolution inom biologisk och medicinsk forskning. De innebär möjligheter att göra riktade förändringar i arvsmassan på nästan alla slags organismer, från bakterier till människor. Tekniken innebär givetvis nya möjligheter men också risker och väcker frågor av etisk, social och juridisk natur.

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Max koch Max Koch, medlem i Pufendorfinstitutets Teman Sustainable Welfare (2014-2015) och Degrowth (2015-2016) har, tillsammans med medförfattaren Milena Büchs, tilldelats the Atlas Award för artikeln 'Challenges to the degrowth transition: The debate about wellbeing'. I samband med prisutdelningen bjuder Elsevier och Pufendorfinstitutet in till ett samtal med Max Koch och inbjudna gäster om utmaningarna kring nerväxt.

Höstens nya Teman och ASG

grupparbete ASG Under september och oktober välkomnar vi fyra nya Teman och fem nya Advanced Study Groups för perioden HT 2019 - VT 2020.

Konferens om framtidens jordbruk

perenna grödor Vi vet att dagens konventionella jordbruk har stor negativ påverkan på vår miljö. Jordbruket står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och släpper ut stora halter av giftiga ämnen som påverkar hav och mark. Odlingen av ettåriga grödor som vete, ris och sojabönor är särskilt problematisk.Forskare är eniga om att jordbruket måste ställas om för att klara utmaningarna med ett förändrat klimat och en ökad efterfrågan. I ljuset av detta samlas den 6-10 maj ca 90 forskare från 15 länder i Lund för att diskutera utvecklingen av och strategier för en omställning till ett mer hållbart jordbruk baserat på perenna livsmedelsgrödor som odlas i polykulturer, det vill säga grödor som återkommer år efter år, och att man odlar flera grödor samtidigt. 

Ny bok om e-Hälsa från tidigare Temat e-Health

hälsa Gudbjörg Erlingsdóttir och Helena Sandberg, koordinatorer för institutets tidigare Tema e-Health (2015-16) släpper en ny bok med titeln "På tal om e-hälsa". Boksläppet skedde på Pufendorfinstitutet, där talet om ehälsa en gång började.

Vilken betydelse har sociala rörelser och protester för klimatfrågan?

CIVISCUS protest image Pufendorfinstitutet bjuder in till ett öppet föredrag med miljöaktivisten Bill McKibben den 6 mars.

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3