Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Max koch Max Koch, medlem i Pufendorfinstitutets Teman Sustainable Welfare (2014-2015) och Degrowth (2015-2016) har, tillsammans med medförfattaren Milena Büchs, tilldelats the Atlas Award för artikeln 'Challenges to the degrowth transition: The debate about wellbeing'. I samband med prisutdelningen bjuder Elsevier och Pufendorfinstitutet in till ett samtal med Max Koch och inbjudna gäster om utmaningarna kring nerväxt.

Höstens nya Teman och ASG

grupparbete ASG Under september och oktober välkomnar vi fyra nya Teman och fem nya Advanced Study Groups för perioden HT 2019 - VT 2020.

Konferens om framtidens jordbruk

perenna grödor Vi vet att dagens konventionella jordbruk har stor negativ påverkan på vår miljö. Jordbruket står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och släpper ut stora halter av giftiga ämnen som påverkar hav och mark. Odlingen av ettåriga grödor som vete, ris och sojabönor är särskilt problematisk.Forskare är eniga om att jordbruket måste ställas om för att klara utmaningarna med ett förändrat klimat och en ökad efterfrågan. I ljuset av detta samlas den 6-10 maj ca 90 forskare från 15 länder i Lund för att diskutera utvecklingen av och strategier för en omställning till ett mer hållbart jordbruk baserat på perenna livsmedelsgrödor som odlas i polykulturer, det vill säga grödor som återkommer år efter år, och att man odlar flera grödor samtidigt. 

Ny bok om e-Hälsa från tidigare Temat e-Health

hälsa Gudbjörg Erlingsdóttir och Helena Sandberg, koordinatorer för institutets tidigare Tema e-Health (2015-16) släpper en ny bok med titeln "På tal om e-hälsa". Boksläppet skedde på Pufendorfinstitutet, där talet om ehälsa en gång började.

Vilken betydelse har sociala rörelser och protester för klimatfrågan?

CIVISCUS protest image Pufendorfinstitutet bjuder in till ett öppet föredrag med miljöaktivisten Bill McKibben den 6 mars.

Så måste vi ställa om vårt livsmedelssystem

växtbaserad protein Just nu undersöker två forskargrupper vid Pufendorfinstitutet hur en omställning av livsmedelssystemet kan gå till. En av grupperna fokuserar på ett proteinskifte, den andra på hur vi kan förnya jordbruket.

Reflektioner kring Pufendorfinstitutets Migrationsinitiativ

migration symposium Hur kan vi förbättra migrationsforskningen och dess effekter? Mine Islar och Sune Sunesson reflekterar kring lärdomarna från Pufendorfinstitutets Migrationsinitiativ som nyligen avslutades med symposiet Moving Ahead: Exploring Social Transformations in the Age of Migration.

Är framtidens jordbruk flerårigt?

perenna grödor Lennart Olsson och Wim Carton, medlemmar i Pufendorfinstitutets tema Domestication har nyligen publicerat en artikel där de undersöker möjligheterna att övergå till ett jordbruk med fleråriga (perenna) grödor.

Vad vore akademin utan migranter?

Mine Islar Överallt pratas det om migration – i politiken, i media och inte minst inom akademin. Migration lyfts ofta fram som något problematiskt och resurs­krävande och sällan som något som bidrar till ekonomisk, kulturell och inte minst kunskapsmässig utveckling. Men vad vore akademin egentligen utan migranter? Det undrar Mine Islar som varit drivande vid Pufendorfinstitutets Migrations­initiativ som nu avslutas efter två år.

LU Futura är redo att ta sig an framtiden

LU Futura I slutet av sommaren samlades LU Futura-teamet för första gången. Under våren valde verksamhetsledarna, Lynn Åkesson och Marie Cronqvist, tillsammans med fakultetsledningarna, ut en forskare per fakultet och två studenter som ska ingå i tankesmedjan. De har också gjort efterforskningar kring tidigare framtidsgrupper och andra tankesmedjor, både inom och utom universitetet.

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3