Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skogsbränder i antropocen

UNDERSÖKNING AV DRIVKRAFTERNA BAKOM OCH EFFEKTERNA AV BRÄNDER I DET FÖRFLUTNA, NUTID OCH FRAMTID. ASG 2022

Världen brinner. Skogsbränder har under de senaste åren härjat i stora områden i Australien, Amerika och Europa, liksom i andra delar av världen. Enligt prognoserna kommer brandrisken också att öka med en ökad global temperatur. Förutom klimatförändringar och väderfaktorer, påverkas brandrisken också direkt och indirekt av mänskligt verksamhet såsom förändrad markanvändning, fyrverkerier och väpnade konflikter.

Bönder och djur flyr undan en skogsbrand i Turkiet. Foto.
Foto av: Yasin Akgul

Skogsbränder uppmärksammas idag mer och mer som ett globalt hot som riskerar vårt liv på jorden. I augusti 2021 hade skogsbränder i Sydeuropa, på Balkan, på Förenta staternas västkust och i Ryssland bränt upp miljontals hektar.  I Sverige uppstod under sommaren 2018 fler skogsbränder än vanligt och ett betydligt större område brann upp än tidigare år.

Även om bränder kan ha en positiv inverkan på vissa ekosystem har de visat sig vara extremt skadliga för andra, mer känsliga, ekosystem. Allteftersom människor förändrar de rumsliga och tidsmässiga mönstren för bränder genom t.ex. klimatförändringar och förändrad markanvändning, minskar den biologiska mångfalden ytterligare och ekosystemen skadas. Bränder påverkar också både vår fysiska och psykiska hälsa negativt.

Vid Lunds universitet undersöker forskare olika aspekter av bränder, såsom brandsäkerhet, klimatförändringar, biologisk mångfald, folkhälsa, konflikter och miljösäkerhet. Hittills har man dock inte samlats för att studera bränder utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Denna ASG syftar därmed till att samla forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet som delar ett gemensamt forskningsintresse för skogsbränder.

Gruppens diskussioner kommer att vägledas av följande forskningsfråga:

Vad kännetecknar skogsbränder under antropocen-epoken?

Våra diskussioner kommer att fokusera på följande frågor och områden:

  • Förståelse för de olika antropogena och icke-antropogena orsakerna till skogsbränder, och hur de samverkar för att antända eller skapa ökad risk för skogsbränder
  • Kort- och långsiktiga effekter av skogsbränder på frågor som miljö, biologisk mångfald, samhälle, ekonomi och hälsa
  • Hur kan vi förhindra eller förbereda världen för ökad risk för skogsbränder?
  • Hur kan vi utöka den teoretiska, metodiska och empiriska kunskapen inom området?

Under ASGn samlas forskarna månatligen för litteraturseminarier och seminarier med gästtalare.  Gruppens långsiktigt mål är att utveckla framtida forskningsprojekt.

Medverkande fakulteter: Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Tekniska fakulteten, Juridiska fakulteten och Medicinska fakulteten