Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Empati och medkänsla

ASG 2021

Relationer mellan individer utgör kittet i vår civilisation. Kvaliteten i dessa relationer beror på vår förmåga att ta den andres perspektiv och att samspela med utgångspunkt i empati och medkänsla. Dessa förmågor är också avgörande för yrken och institutioner som är grundläggande för det moderna samhället, men är svåra att träna.

Inom sjukvården förbättrar empatiskt bemötande behandlingseffekterna för individuella patienter, ökar vårdpersonalens välbefinnande och minskar deras risk för utbrändhet. Medkänsla för den ”andra” är också en förutsättning för likabehandling, inte bara inom hälso- och sjukvården utan inom en rad olika professionella och sociala sammanhang. Därför skulle såväl individer, yrkesverksamma och samhället i allmänhet gagnas om empati och medkänsla kunde stärkas på ett systematiskt, effektivt och tillförlitligt sätt. Men detta har visat sig vara en stor utmaning, då empati, medkänsla och empatiskt bemötande, bortom den vardagliga användningen av begreppen, är ytterst komplexa förmågor.

Om gruppen

Denna ASG är driven av övertygelsen att en interdisciplinär ansats kan ge nya, sammansatta verktyg som är tillräckligt varierade för att matcha denna komplexitet. Medan komplexiteten ofta tas upp som svårhanterad utmaning, tror vi att den också representerar en outforskad potential för en ny, multi- och interdisciplinärt ansats till att träna empati, medkänsla och empatiskt bemötande.

Med kompetenser från en rad olika vetenskapliga discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och medicinsk pedagogik avser vi att genom ett interdisciplinärt förfarande belysa hur olika grundläggande förmågor samspelar i uppbyggnaden av empati, medkänsla och empatiskt bemötande – allt från enkla, motoriska eller sensoriska, till högt integrerade, som kräver personlig, interpersonell och social förfining.