Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Något som alltid intresserat mig är betydelsen av gränssnitt i förhållandet till data." Anne Beaulieu, gästforskare tema DATA

anne_beaulieu_1.jpg

Dr Anne Beaulieu är en av temat DATAs gästforskare. Hon är programansvarig vid Energysense RUG, en heltäckande kunskapsinfrastruktur för energi och hushåll. Hon anställdes vid universitetet i Groningen 2011 efter flera år som seniorforskare vid den holländska vetenskapsakademin (KNAW), specifikt vid ateljén för virtuell kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap.

Varför medverkar du i temat DATA och vad hoppas du kunna bidra med?

I min forskning har jag analyserat hur olika områden genomgått en vändning mot informationshantering, eftersom forskningen inom dem alltmer kommit att inbegripa framtagande och användning av stora mängder av digitala data. Jag ansvarar för närvarande för ett projekt att bygga upp en resurs för insamling och delning av data. Det gör att jag kan bidra med mycket erfarenhet av att leda arbete för att bygga upp en fungerande infrastruktur. Jag kan hjälpa gruppen att arbeta på ett reflekterande sätt, t ex genom att tydliggöra vilka de huvudsakliga frågorna är, hur de kan skilja sig åt mellan olika områden och ge råd om hur olika arbetssätt kan omvandlas till praktiska åtgärder.

Vad hoppas du få ut av vistelsen här?

Jag skulle vilja få större insikt i de specifika problem som temat arbetar med och försöka hjälpa till med att lösa dem. Sedan pågår det mycket som är intressant i medie- och genusvetenskap i Lund som är av stor relevans för frågor om visualisering och kunskapsproduktion. Så jag kommer att ha kontakt med de forskarna också.

Vad forskar du själv om?

Eftersom jag är vetenskaps- och teknikforskare har jag varit inne på många områden och undersökt hur de använder digitala tekniker, från neurovetenskap och biobanker till kvinnostudier. Något som alltid intresserat mig är betydelsen av gränssnitt i förhållandet till data.

Vilka är dina drivkrafter?

Att skapa möjligheter för mångfald och komplexitet. Det kan låta abstrakt, men är något som sysselsätter mig varje dag, om det så handlar om att ta fram en datamodell på Energysense och se till att den fungerar för olika slags forskning, eller att utforma processer för vår projektverksamhet. Kunskap och forskning får inte bli mekaniska, förutsägbara processer – det måste finnas utrymme för kreativitet och innovation.

Vad arbetar du med just nu?

Energysense är ett projekt vid universitetet i Groningen. Det inleddes 2014 och samlar många forskare från olika fackområden. Det är en infrastruktur för forskning och innovation på energiområdet – med en säker databas – som bidrar till att skynda på övergången till förnybar energi och utvecklingen av ett mer hållbart samhälle med avseende på energi. Projektet försöker att nå målet genom att skapa förutsättningar för forskning och utveckling av innovativa och praktiska idéer. Energysense verkar för tvärvetenskaplig forskning och utveckling av nya produkter och tjänster för att hitta lösningar för en övergång till förnybar energi.

Har du varit i Lund och/eller Sverige förut?

När jag ser tillbaka inser jag att jag varit i Sverige flera gånger de senaste tjugo åren: en banbrytande konferens i Uppsala, ärofulla uppdrag som fakultetsopponent vid KTH och Högskolan i Borås, uppdrag som ledamot i Vetenskapsrådets panel för e-science, en familjesemester då vi letade efter hällristningar på sydkusten. Du märker kanske att jag gillar den svenska kulturen och naturen? Och så gör jubileet att jag kan ta del av särskilda evenemang och utställningar också.