Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårens Teman och ASG 2022

Gula blommor. Bild

Under våren välkomnar institutet tre nya Teman och en ASG. Tema Nature by Numbers, Post Hoc Interventions, och Synthetic Biology, samt ASGn Wildfires in the Anthropocene.

Fyra Teman Energy Justice 2.0, Hydrosolidarity 2.0, The Air We Breathe 2.0 och Domestication 2.0 avslutas vid årsskiftet. Vi gav dessa ”återvändarteman” en unik chans att under fyra månader vidareutveckla idéer sprungna ur det Tema de haft här flera år tidigare. Avslutas gör också tre ASGn; Artificial Persons; Reimagining Police och Reading and Health.

I februari välkomnar institutet en ny ASG, Wildfires in the Anthropocene, som koordineras av Lina Eklund och Pinar Dinc samt tre nya Teman, Nature by Numbers, Post Hoc Interventions, och Synthetic Biology. Tillsammans med det pågående Gigification – Quo Vadis, kommer vi då att åter ha fyra Teman i huset under vårterminen samt tre ASGn; löper över vårterminen gör också ASGna Trauma och Empathy and Compassion. Och vi hoppas innerligt att dessa grupper och deras inbjudna gästforskare ska kunna arbeta på plats i huset utan inskränkningar.

Nature by Numbers

Tema Nature by Numbers ifrågasätter det sätt som miljömässig hållbarhet (t ex förändringar i klimat och biologisk mångfald) införlivas i befintliga ekonomiska beslutsprocesser. Genom att undersöka ett antal vanligt förekommande modeller vill man försöka förstå vad som sker när naturvärden översätts till numeriska värden. Vilka egenskaper i naturen är det som går att fånga med hjälp av siffror? Vilka naturvärden riskerar att bli förbisedda och vilka blir de politiska och miljömässiga konsekvenserna av de prioriteringar som görs? Temats arbete syftar framåt mot forskning om alternativa principer för att kombinera och fånga komplexa egenskaper i förenklade system.

Koordinator för Temat är Susanne Arvidsson

Post-hoc Interventions - A Novel Approach to Prejudice Mitigation

Tema Post-hoc Interventions - A Novel Approach to Prejudice Mitigation vill försöka utveckla nya metoder, som minskar risken för fördomsfulla beslut. Istället för att i förväg ge beslutsfattare attitydpåverkande utbildning så vill man utveckla interventioner som sätts in post hoc, dvs. efter att en selektion är bestämd, men innan den hunnit omsättas i en diskriminerande handling ­­– exempelvis vid ranking av jobbkandidater, poängsättning av forskning etc. För att komma fram till en interventionsform som är värd att pröva forskningsmässigt, måste Temat undersöka ett antal sammanhängande juridiska, etiska och statistiska frågor som systematiskt jämförs med andra förhållningssätt till fördomar inom socialpsykologi och datavetenskap.

Koordinator för Temat är Martin Jönsson 

Synthetic Biology

Tema Synthetic Biology ska analysera på vilka sätt syntetisk biologi kan bidra med hållbara lösningar som motverkar fortsatt klimatpåverkan. Forskarna vill skapa en gemensam förståelse av vilka metodologier, som idag finns för att utveckla effektiva biologiska produktionssystem, som kan ersätta de system som idag orsakar CO2 utsläpp. Och dessutom identifiera vilka tekniska och samhälleliga hinder som möjliggör alternativt försvåra deras praktiska tillämpning.

Koordinatorer är Rajni Hatti-Kaul och Nélida Leiva Erikssson