Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura

- Lunds universitets tankesmedja

LU Futura är en akademisk tankesmedja vid Lunds universitet. Med en tydlig tvärvetenskaplig utgångspunkt belyser LU Futura angelägna framtidsfrågor ur ett samhällsperspektiv.

Arbetet i LU Futura präglas av ett proaktivt förhållningssätt: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna som ännu inte identifierats? Vad händer när nanovetaren möter bibelexegeten, när cancerforskaren möter medeltidshistorikern, eller när folkrättsjuristen möter den tekniske logistikern? Lunds universitet har en rikedom av såväl spetsforskning som bredd och dagligen äger tvärvetenskapliga dialoger rum vid vårt universitet. Forskare möts i olika konstellationer för att lära av varandra och skapa ny kunskap. LU Futuras specifika roll är att med siktet inställt på framtiden knyta samman det tvärvetenskapliga kunskapsutbytet och använda den samlade kunskapen för en aktiv samverkan med samhället utanför universitetet. Detta upplägg, att arbeta med kunskap från alla fakulteter, är något helt unikt för LU Futura.

LU Futura verkar i gränssnittet mellan universitetet och dess omgivande samhälle. Den ska fungera som en katalysator för nya problemställningar och skapa arenor för samtal med andra aktörer i samhället. Kunskapsinstitutioner som Lunds universitet har alla möjligheter att identifieras som en motor för formuleringar av relevanta samhällsproblem genom att bidra med fakta, analyser och kunskapsunderlag. Med LU Futura vill vi göra just detta.

Kärnan i LU Futura är ett team bestående av representanter för samtliga fakulteter inom LU. Verksamhetsledare är Prof Lynn Åkesson och biträdande verksamhetsledare är doc Marie Cronqvist.
Redaktör och kommunikationsansvarig för LU Futuras verksamhet är forskningsjournalisten Ulrika Oredsson.

Kontakt:
Lynn Åkesson, lynn [dot] akesson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Marie Cronqvist, marie [dot] cronqvist [at] kom [dot] lu [dot] se
Ulrika Oredsson, ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

LU Futura är en fristående enhet inom Pufendorfinstitutet.

LU Futuras egen hemsida hittar du här: https://www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/tankesmedjan-lu-futura

Tankesmedjans blogg: https://lufutura.blogg.lu.se