Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Energy Justice 2.0

Tema 2.0 2021

Om vi ska ha en realistisk chans att minska klimatförändringarna måste vår energiproduktion och energikonsumtion förändras drastiskt. Samtidigt kan dessa förändringar bidra till att många människor kommer i kläm och ge upphov till konflikter och motstånd mot energiprojekt.

När nya energiprojekt ska genomföras riskerar både människors levebröd och kulturer att hotas – ett tydligt exempel är när vindturbiner installeras i traditionella renskötselområden. Stigande elpriser bidrar till ökad energifattigdom; och nya koldioxidsnåla teknologier är ofta resurskrävande och bidrar till stora miljöfotavtryck i såväl materialutvinning som nedbrytning. Dessa effekter har gett upphov till konflikter och motstånd mot energiprojekt. Vår ambition med detta Tema 2.0 är att utforska dessa konflikter och analysera dem ur ett energirättviseperspektiv. Utifrån detta perspektiv vill vi titta på hittills förbisedda överträdelser mot rättvisa och föreslå sätt dessa kan adresseras och undvikas framöver. Därutöver kommer vi att fokusera på besläktade teoretiska begrepp som energidemokrati, energimedborgarskap och rättvis omställning.

Om Temat

Temat samlar forskare med ett brett spektrum av olika bakgrunder med färdigheter inom ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Tillsammans kommer vi att diskutera ämnet från olika perspektiv för att utveckla en forskningsagenda som beaktar rättviseeffekter av energisystemen ur ett helhetsperspektiv.

Person som skördar vete. Illustration.

Vad är Energy Justice 2.0?

Energy Justice 2.0 är en fristående uppföljning till det tidigare Temat Energy Justice som arbetade vid institutet 2016-2017. Läs mer om det ursprungliga Temat i LUs forskningsportal.