Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Energy Justice 2.0

Tema 2.0 2021

Människor riskerar att hamna i kläm då energiprojekt,som syftar till att förändra produktion och konsumtion av energi, blir föremål för motstånd och konflikter. Omställningar är nödvändiga, samtidigt förvärrar och permanentar skenande energipriser energifattigdom och nya energiprojekt kan ha förödande effekter på människors levebröd och kulturer. Med fokus på energirättvisa kommer detta problem att utforskas och analyseras.

Om vi ska ha en realistisk möjlighet att undvika katastrofal klimatförändring måste vår energiproduktion såväl som vår energikonsumtion drastiskt förändras. Många människor kommer att hamna i kläm som ett resultat av dessa förändringar. Ett exempel är installationen av vindturbiner i traditionella renskötselområden. Vidare är koldioxidsnåla teknologier och energisnåla apparater ofta resurskrävande, de innebär stora miljöfotavtryck i såväl materialutvinning som nedbrytning.

Dessa effekter har gett upphov till konflikter och motstånd mot energiprojekt. Vår ambition  är att utforska och analysera dessa  konflikter;  vi kommer vi att belysa hittills förbisedda överträdelser mot rättvisa och  föreslå sätt varigenom dessa kan undvikas eller åtgärdas. Därutöver kommer vi att fokusera på besläktade teoretiska begrepp som energidemokrati, energimedborgarskap och rättvis omställning.

Om Temat

Temat samlar forskare med ett brett spektrum av olika bakgrunder med färdigheter inom ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Tillsammans kommer vi att diskutera ämnet från olika perspektiv för att utveckla en forskningsagenda som beaktar rättviseeffekter av energisystemen ur ett helhetsperspektiv.

Person som skördar vete. Illustration.

Vad är Energy Justice 2.0?

Energy Justice 2.0 är en fristående uppföljning till det tidigare Temat Energy Justice som arbetade vid institutet 2016-2017. Läs mer om det ursprungliga Temat i LUs forskningsportal.