Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Gigification of Work - Quo Vadis?

Tema 2021

Med nya digitala plattformar ser vi en växande sektor av plattformsmedierat arbete. Detta sätt att organisera arbete förändrar arbets- och anställningsförhållanden, och därigenom samhälleliga maktförhållanden. Plattformsekonomins utveckling medför att vi står inför förändringar som får långtgående konsekvenser för samhällets utveckling.

Med denna utgångspunkt kommer Temats fokus att vara former och effekter av plattformsmedierat arbete, den så kallade plattformsekonomin. Grundprincipen bakom plattformsmedierat arbete är att en intermediator, plattformsföretaget, temporärt kopplar samman personer och organisationer som behöver en tjänst med någon som är villig att leverera den tjänsten, plattformsarbetaren. I denna situation skapas ett gig. I ekonomiska termer innebär gig produktionen av en tjänst som enbart kan konsumeras i produktionsögonblicket. För den arbetande människan är betydelsen mer konkret, det är ett tillfälligt jobb. Sett i ett historiskt perspektiv har det alltid funnits gig, det nya är snarare de digitala plattformar som idag inramar och möjliggör giggen.

Om Temat

Vilka är då de sociala, politiska, etiska, juridiska, medicinska, historiska och organisatoriska effekterna av plattformsmedierat arbete? Framväxten av digitala plattformar och marknadsplatstransaktioner mellan individer och organisationer har haft, och kommer sannolikt fortsatt medföra, transformerande ekonomiska, samhälleliga och kulturella konsekvenser. Exempelvis förväntas sysselsättningen inom de digitala plattformarnas ekonomiska område öka betydligt och snabbt de närmaste åren. Det går också att förutse förändringar vad gäller exempelvis arbetsmiljö och inkomstfördelning. I Temat kommer vi utifrån olika disciplinära perspektiv beforska dessa förändringar. Förutom att studera historiska och nutida erfarenheter kommer vi att formulera framtidsscenarier. Vilka framtidsbilder går att formulera och vilka är det som formuleras? Eftersom de transformativa konsekvenserna av plattformsarbete är mångfaldiga kommer dess effekter på alla livets områden vara i fokus för vårt tema.

Temat samlar forskare med bakgrund inom humaniora, medicin, samhällsvetenskap, juridik och teknik. Till Temat bidrar också gästforskare med sin expertis. Tillsammans kommer vi att erbjuda nya perspektiv på arbetslivets omvandling.