Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbara digitala arbetsplatser

Tema 2022

Den digitala transformationen påverkar hur och var vi arbetar. Långa dagar framför skärmen, bristande digitala system och att ständigt vara tillgänglig är en realitet för många arbetstagare. Det här bidrar till ohållbara arbetsvillkor och arbetsmiljöer. Temat Hållbara digitala arbetsplatser undersöker hur vi kan utforma och använda den digitala tekniken för att skapa hälsosamma, effektiva och hållbara arbetsplatser.

Digitaliseringen förändrar hur vi arbetar på många sätt, såsom genom distansarbete, automatisering, övervakning av arbetsprestationer och gigifiering - det gäller för de flesta yrken. Effekterna  av ökad exponering för digitala arbetsmiljöer inkluderar på individnivå; trötthet av att spendera för mycket tid framför skärmen; frustration över digitala system som inte stödjer arbetet på avsett sätt, och en obegränsad tillgänglighet som gör det möjligt att arbeta var som helst och när som helst. Här finns ett behov av att förstå och förbättra den digitala teknikens utformning för att minska användarnas mentala arbetsbelastning och därmed förbättra arbetsförhållandena i och med de många arbetstimmar som tillbringas i digital arbetsmiljö. 

Digitaliseringen av arbete och arbetsplatser är en komplex och mångfacetterad fråga. Den innefattar arbetstagarens interaktion med tekniken (mikro-nivån), organisationens och arbetsgivarens ansvar för den fysiska, digitala, och psyko-sociala arbetsmiljön (meso-nivån), så väl som samhällets övergripande ansvar för de ekonomiska, politiska, och juridiska aspekterna av arbetsmiljön (makro-nivån). De som ansvarar för och utformar de digitala systemen behöver ta hänsyn till användarnas roller och arbetsrutiner, annars kan den digitala transformationen ses som ett hot. Hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer skapas när både de mänskliga och de tekniska perspektiven beaktas på alla tre nivåer (mikro, meso, och makro). När detta sker, kan tekniken stödja och öka användarnas möjligheter att utföra arbete på ett effektivt och hållbart sätt.  

I det här Temat undersöker forskare från bl.a. kognitionsvetenskap, arbetsmiljö, humaniora, informatik och teknik, den digitala transformationen av vårt arbetsliv utifrån den enskilde arbetarens perspektiv, och dess interaktion med digitala system och verktyg. Gruppens mål är få en ökad samordning mellan de mänskliga och de tekniska perspektiven, och identifiera områden för framtida forskning som kan leda till hälsosammare digitala arbetsmiljöer för individen, organisationer, och samhället i stort.