Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Luften vi andas – atmosfären, luftkvalitén och klimatet

Tema 2.0 2021

Temat syftar till att bereda vägen för ett nytt, samlat och tvärdisciplinärt forskningssamarbete vid Lunds universitet som i slutändan kommer att kunna tillgodose samhällets behov av kunskap och fungerande modellverktyg som är nödvändiga för att kunna hantera de sammankopplade och komplexa interaktioner och återkopplingar som finns mellan klimatförändringar och luftkvalitet, och allt detta medför.

Fokus är på atmosfären. Klimatet, vädret och människornas och ekosystemens välbefinnande är alla starkt kopplade till atmosfärens sammansättning och kvaliteten på luften vi andas. Man kan dela upp de mest problematiska beståndsdelarna i atmosfären i kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar – såsom luftburna partiklar och olika reaktiva spårgaser – och långlivade växthusgaser, främst koldioxid. Luftburna partiklar har en välkommen avkylande effekt på klimatet men orsakar samtidigt allvarliga oönskade hälsoeffekter även i relativt rena länder som i Sverige.

Temats forskare utvecklar och använder en lång rad olika atmosfäriska modeller som tillsammans spänner över alla relevanta skalor i tid och rum; millisekunder–årtionden, nanometer–globalt. Vi har även tillgång till enorma mängder data rörande klimat, luftkvalitet och människors hälsa. Alla dessa data kan användas för att utveckla och validera modellerna. Miljödata är numera verkligen ”big data” och datainsamlingen överstiger redan flera hundratals terabyte per dygn. Att hantera och analysera alla dessa heterogena data överstiger kapaciteten hos den samlade forskarkåren, vilket medför att mycket bra data aldrig används. Vi förutser stora fördelar med att inkorporera metoder för artificiell intelligens (AI) i analysen av våra data. I flera fall kan lösningen vara hybrid-modeller som kopplar fysikaliska processer med den flexibilitet som AI och maskininlärning (ML) erbjuder.

Temats mål är att:

  • Koordinera och konsolidera de olika atmosfäriska modeller som våra forskare och deras internationella samarbetspartner utvecklar:
  • Identifiera hur dessa modeller kan användas för att få en djupare förståelse för balansen mellan kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och långlivade växthusgaser med hänsyn taget till deras avkylande/uppvärmande effekt och hälsoeffekter;
  • Utforska möjligheterna att använda AI/ML för att hantera, kvalitets-kontrollera och studera olika miljö- och hälsodata relaterade till atmosfären och kombinera data med modeller.

 

Soot emissions from industry complex. Photo.
Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash

Vad är Luften vi andas 2.0?

Luften vi andas  2.0 är en fristående uppföljning till det tidigare Temat  Black Carbon som arbetade vid institutet 2011-2012. Läs mer om det ursprungliga Temat i LUs forskningsportal.