Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nature by Numbers

Tema 2022

De senaste åren har en rad initiativ* tagits för att lyfta fram hållbarhet som ett flerdimensionellt koncept, som omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. Syftet har ofta varit att integrera de tre hållbarhetsdimensionerna i ett enhetligt system och omvandla miljömässiga värden till siffror. På så vis har man velat göra det möjligt att integrera naturen och de värden den står för i befintliga ekonomiska beslutsprocesser, och skapa modeller och verktyg för beslutsfattare, företag och investerare att leda samhället i en hållbar riktning.

Blomma växer i asfalt. Foto.

Att representera naturen i siffror påverkar hur vi ser på och tolkar den. Och kan en sådan beskrivning, vad som skulle kunna kallas en "nature by numbers-metod", verkligen fånga naturens komplexitet? Eller finns det en risk för att viktiga funktioner och egenskaper försvinner på vägen när man inför ett system som helt är grundat på ekonomiska principer i värderingen av naturen?

I Temat Nature by Numbers undersöker forskarna vilka problem som kan uppstå när natur översätts till och tolkas i siffror, och vilka konsekvenserna kan bli av att använda ekonomiska koncept som ”risk” och "avkastning" vid kvantifiering av naturen.   

Temat kommer i första hand att begrunda alternativa principer för att kombinera ekonomisk hållbarhet med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Genom att utforska och problematisera hur klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald införlivas i det ekonomiska beslutsfattandet, reflekterar forskarna särskilt över följande frågor: Vilka egenskaper hos naturen registreras? Hur registreras de? Vad förbises och/eller ignoreras? Vilken typ av egenskaper prioriteras? Vems intressen tjänas? Vilka är de politiska konsekvenserna?

Dessa grundläggande frågor är mycket viktiga att undersöka för att det i framtiden ska bli möjligt att bedriva forskning om alternativa principer för att kombinera och fånga upp komplexa egenskaper och skapa förenklade scheman.

*GRI (Global Reporting Initiative), TCFD (Task Force on Climate-related Financial disclosures), TNFD (Task Force on Nature-related Financial disclosure), NFRD (Non-Financial Reporting Directive), EU-taxonomin och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Om forskargruppen

I forskargruppen finns en rad olika discipliner och expertområden samlade – forskarna besitter bland annat färdigheter inom klimatvetenskap, biologisk mångfald, ekosystem, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, samhällsvetenskap, hållbarhetsvetenskap och ekonomi. Gruppens tvärvetenskaplighet är viktig både för att förstå nödvändigheten av att hitta mått som gör det möjligt att integrera ekonomiskt beslutsfattande med miljöhänsyn och för att förstå konsekvenserna av att kvantifiera komplexa biologiska system i siffror.

Panelsamtal: Biologisk mångfald – det nya CO2 för finansmarknaden

Ta del av inspelningen från panelsamtalet den 6 maj 2022 på Youtube