Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare söker perspektiv på invasiva växter

grönska

Med den senaste tidens uppmärksamhet på "invasiva främmande arter" befinner sig växter nu i centrum för en ny samhällsdiskussion.  Inom Temat Perspektiv på invasiva arter vid Pufendorfinstitutet undersöker forskare från en rad olika discipliner hur allmänheten och olika experter ser på växter i såväl privata trädgårdar som i offentliga miljöer som till exempel parker, allmänningar, skog och hav. Forskarna är intresserade av hur, varför och av vem vissa växter definieras som mer önskvärda än andra.    

 - Från myndighetshåll skapas det listor över växter som man inte vill ska sprida sig och växter som man menar är hotade med uppmaning till allmänheten att iaktta försiktighet i båda fallen. Erfarenheter av växter man vill bevara respektive bekämpa är dock olika, inte minst i olika delar av landet, menar Temats koordinatorer; växtekolog
Tina D´Hertefeldt och Erik Persson från Praktisk filosofi.

Forskarna vill nu ta hjälp av allmänheten för att få en bättre bild av hur allmänheten ser på invasiva växter. Via Folklivsarkivet vid Lunds universitet har forskarna därför skapat sk. frågelistor med temat invasiva växter.

- Att skicka ut frågelistor kring olika ämnen har en mer än 100-årig tradition vid Folklivsarkivet, förklarar koordinatorerna i Temat där det också ingår etnologer med tidigare erfarenhet av att arbeta med sådana här listor.

Den ena frågelistan går ut till Folklivsarkivets ordinarie nätverk, och den andra vänder sig till en bredare allmänhet, och kan besvaras digitalt av via Folklivsarkivets hemsida.

Besvara gärna frågorna och bidra till forskningen. Hur tänker du kring invasiva växter?

Frågeslistan är nu stängd.