Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Teman och Advanced Study Groups vid Pufendorfinstitutet

två personer diskuterar vid ett bord. Bild

Nu är Pufendorfinstitutets årliga utlysningar öppna. Anställda vid Lunds universitet inbjuds att ansöka om möjligheten att få forma ett Tema eller en Advanced Study Group vid institutet.

På Pufendorfinstitutet ges forskare från olika discipliner vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Antagna grupper arbetar i så kallade Teman eller Advanced Study Groups (ASG). Målsättningen är att ge Lunds universitets forskaremöjlighet att utveckla framtida forskningsområden.

Under åren har vi sett många tidiga forskningsidéer växa fram och utvecklas till livskraftiga forskningsprogram. Vi hoppas att ännu fler ska upptäcka denna möjlighet som Lunds universitet erbjuder sina forskare.

/ Pufendorfinstitutets föreståndare Ann-Katrin Bäcklund.

Ansök senast 12 januari, 2022 om att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet.

Ta del av utlysning av Teman med start september 2022

Läs mer om vad det innebär att arbeta i ett Tema 

I en Advanced Study Group (ASG) kan en grupp forskare från olika discipliner samlas kring en idé redan i ett mycket tidigt utvecklingsstadium. Två gånger om året finns möjlighet att föreslå problemområden, som lämpar sig för arbete i en ASG. Nästa ansökningsdatum är 10 nov 2021.

Ta del av utlysning av Advanced Study Groups

Är du intresserad av att veta mer om Pufendorfinstitutet och arbetet här  se gärna vår presentationsfilm.

Hör en av våra Temamedlemmar, professorn Karin Broberg, berätta om hennes erfarenheter av att arbeta i ett Tema vid Pufendorfinstitutet.

Viktiga datum för ansökan 2022

2021-11-10 Deadline ansökan ASG med start januari 2022

2022-01-12 Deadline ansökan Tema med start september 2022

2022-05-10 Deadline ansökan ASG med start september 2022

Informationsmöte om hur man söker Tema och ASG på Pufendorfinstitutet

Under ht 2021 ges tre möjligheter att delta i Pufendorfinstitutets informationsmöten med anledning av aktuella utlysningar.

Se datum och länkar för mer information nedan:

20 oktober, 15-16. på Pufendorfinstitutet

26 oktober, 15-16, på Pufendorfinstitutet

2 November, 15-16. på  Zoom