Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre nya Advanced Study Groups och fem nya Teman startar i september 2024

Pufendorf IAS, fasad och äppelblom
Pufendorf IAS

Idag, den 17 juni, fattade Pufendorfinstitutets styrelse beslut om att välkomna tre nya Advanced Study Groups till huset under 2024-2025.

Tvärvetenskaplig forskning kommer att bedrivas inom följande områden: 

  • Eder och domstolar – från Forum till framtiden
  • Neobiogenesis: livets oundviklighet
  • Nästa generationens hälsolandskap: nya tvärvetenskapliga perspektiv på framtidens vårdinrättningar

Vi kommer också att kunna välkomna ett femte Tema i september: DigiJustice. Koordinatorer är Miranda Kajtazi (Ekonomihögskolan) och Lena Halldenius (Humaniora och Teologi). 
Läs mer om höstens fyra andra Pufendorfteman från en nyhet tidigare i våras:
Artikel från 11 april 2024: Nu är det klart: Nya Teman beslutade för 2024-2025! 

Advanced Study Groups 2024–2025

ASG Eder och domstolar – från Forum till framtiden 

Arbetet i denna ASG:n kretsar kring två nyckelord, ”eder” och ”domstolar”, och samspelet mellan dessa. Domarnas oberoende och opartiskhet, samt ambitionen att finna sanningen genom rättsliga förfaranden, har från antiken och framåt definierats av olika typer av eder. Hur ska vi idag förstå dessa juridiska eder, vilken betydelse har de och vilken roll spelar de i finnandet av sanningen och för domarnas oberoende och opartiskhet? Gruppen vill också analysera det materiella innehållet i ederna och diskutera vad normerna för oberoende och opartiskhet innebär när AI blir en del av beslutsfattandet. Koordinator är Martin Sunnqvist (Juridiska fakulteten) 

ASG Neobiogenesis: livets oundviklighet 

Hur de tidigaste livsformerna uppstod på jorden är en av vetenskapens stora obesvarade frågor. Den grundläggande frågan är på vilka sätt och under vilka omständigheter en samling livlös materia kan omvandlas till något som kan betraktas som levande. En ny hypotes är att övergången från livlös till levande materia inte är en unik händelse, utan i själva verket uppstår spontant i system av kemiska och fysikaliska processer. Målet med denna Advanced Study Group är att formulera och observera generella, grundläggande principer i denna övergång från ”dött” till ”levande”, vilket skulle ge oss en fördjupad förståelse för hur liv kan uppstå i olika miljöer. Koordinator är Hanna Wacklin-Knecht (LTH) 

ASG Nästa generationens hälsolandskap: nya tvärvetenskapliga perspektiv på framtidens vårdinrättningar 

Flera sjukhusområden närmar sig snabbt sitt bästföredatum. Som ett resultat av detta pågår det flera byggprocesser för framtida sjukhusområden. Traditionellt har utvärderingen av sjukhus fokuserat på processer, styrning och på tekniska aspekter av driften, medan patienternas och personalens upplevelser har reducerats till enkelt mätbara aspekter i form av kliniska resultat och kostnadsanalyser. För att kunna navigera i det komplexa landskap som framtidens hälso- och sjukvård utgör är det av central betydelse att anta ett mer omfattande och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att förstå framtidens vårdbyggnader och hur de bidrar till medkänsla som en nödvändig och integrerad aspekt av framtida hållbara hälsolandskap. Koordinator är Henrik Loodin (Samhällsvetenskapliga fakulteten).