Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politisk polarisering på internet

TEMA 2020-2021

Under det senaste årtiondet har en politisk polarisering ökat i västvärlden, en polarisering som hotar att urholka demokratin, undergräva förtroendet för dess institutioner och försvaga statens makt. Med en hotad demokrati står vi nu inför en av vår tids största utmaningar.

En kort introduktion till Temat Politisk polarisering på internet

När debatterna blir mer polariserade och konfliktfyllda blir det också svårare att finna en gemensam grund på vilken ett hållbart demokratiskt beslutsfattande kan byggas. Flera forskare menar att medborgarnas långtgående användning av digitala informationskällor (inklusive sociala medier) har varit en faktor bakom processen. Individualiserade nyhetsflöden, Google-sökningar och strömmen av nyheter på sociala medier låter medborgarna ta del av specialutformad information som stämmer överens med deras ideologiska uppfattningar. Samtidigt kan algoritmerna öka medvetenheten om motsatta politiska uppfattningar. 

Om Temat

Detta Tema kommer att bidra till att fördjupa och integrera den senaste forskningen om politisk polarisering på internet, med särskilt fokus på dess orsaker och effekter. Den övergripande forskningsfrågan blir alltså: vilka faktorer främjar framväxandet av en politisk polarisering på internet och vad är konsekvenserna av densamma? 

Temat syftar till att ringa in, sammanfatta och utvärdera lovande inriktningar för framtidens forskning om politisk polarisering, genom metoder som bygger på tvärvetenskapliga samtal och samarbeten i skärningspunkterna mellan juridik, politik, filosofi, kommunikation, datavetenskap och relaterade ämnen.