Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Teman och Advanced Study Groups vid Pufendorfinstitutet 2024

grupparbete runt ett bord. Foto.
På Pufendorfinstitutet arbetar forskare i så kallade Teman eller Advanced Study Groups kring aktuella vetenskapliga problem, som för att lösas kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Nu är Pufendorfinstitutets årliga utlysningar öppna. Anställda vid Lunds universitet inbjuds att ansöka om möjligheten att få bilda ett Tema eller en Advanced Study Group vid institutet.

Utlysning av Tema 

Ett Tema ska samla en tvärvetenskaplig grupp kring ett vetenskapligt problem. Det ska vara nyskapande till sin karaktär och ännu inte moget för konventionell forskningsfinansiering. Arbetet i ett Tema syftar till att lägga grund för framtida forskning. Medlemmar i ett Tema erhåller lön från institutet (20 % av heltid under 8 månader). 

Ansök senast 11 december 2023 om möjligheten att bilda ett Tema vid Pufendorfinstitutet för start 1 september 2024. 

Utlysning av Teman med start september 2024 

Utlysning av Advanced Study Group 

I en Advanced Study Group får forskare tillfälle att över ämnesgränser utbyta idéer och perspektiv på ett forskningsproblem med potential för vidareutveckling. Målet är att gruppens kunskap ska utvecklas och bana väg för framtida forskning.  

Två gånger om året finns möjlighet att föreslå ämnen, som lämpar sig för arbete i en ASG.  

Ansökningsdeadline för ASG med start i februari 2024 är den 10 november 2023. 
Deadline för ansökan till ASG med start i september 2024 är den 10 maj 2024. 

Öppen utlysning för ASG 

Informationsmöte om att ansöka om Tema och ASG 

Alla intresserade av att söka Tema eller ASG är varmt välkomna till vårt informationsmöte, och vår digitala Q&A: 

16 oktober Informationsmöte 
23 oktober digital Q&A 

 

Q&A med institutets föreståndare Stacey Ristinmaa Sörensen