Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medarbetarsida

Intern information för våra grupper
På denna sida samlar vi matnyttig information som rör arbetet vid Pufendorfinstitutet för våra temagrupper och Advanced Study Groups

Catering

Catering/förtäring bokas vid Bengt [dot] pettersson [at] pi [dot] lu [dot] se (Bengt Pettersson (Intendent))

Ange önskemål, antal och specialkost minst två dagar i förväg vid mindre beställningar (exempelvis upp till 20 kuvert, fika eller lunch). Vid större evenemang och fler beställningar krävs längre framförhållning. Deltagarlista med tillhörighet (LU räcker för LU anställda) och program för aktiviteten skickas senast en vecka i efterhand (gäller i de fall beställningen gäller annat än fika).

Det statliga reglementet och LUs regler för förtäring ska alltid följas!

Ekonomi

För frågor och stöd rörande: 

Kontering, fakturering samt kostnadsramen för våra grupper kontakta: Beatrice Petersson (Ekonom). 

Arvodering och SINK kontakta: Mari Esfandyari (Institutionsadministratör)

Gästforskare kontakta: Eva Persson (Koordinator)

 

Reseräkningar/utlägg 

För egen del: Logga in på Primula web och välj ”Resor/utlägg” under Min sida. I rullisten ”Välj formulär” ta 3. Endast utlägg/bilersättning. Nu kan ni välja anställning, välj 9 – 888888 Systemkod (minirapporterad). Fyll i utlägget och välj att skicka till handläggare på Pufendorfinstitutet som har kostnadsställe 859536. Varje tema/grupp har ett eget konto på kostnadsstället – det kan ni scrolla fram till och ange. Den V-gren som ska anges är 21. Färdig reseräkning med originalkvitton lämnas till Gisela som hanterar ärendet vidare.

Evenemang

Lägg till ett evenemang i Lunds universitets och Pufendorfinstitutets kalendarium

Alla medarbetare kan själva lägga in evemeng i Lunds universitets centrala kalendarium. För att evenemanget även ska synas på Pufendorfinstitutets (eller andra insitutioners) kalendarium ber vi er kontakta Eva Persson i god tid innan själva aktiviteten äger rum.

Följande information ska läggas in för er kalendariehändelse: datum, tid, sal, titel, talare, en kort beskrivande text (på svenska och engelska). Ange även om det är ett slutet eller öppet evenemang och om det ska upp på LUs kalendarium.

Läs om hur du lägger upp ett evenemang i LUs kalendarium här

Skapa ett evenemang på Facebook

Vi hjälper gärna till att skapa ett evenemang på Pufendorfinstitutets Facebooksida för aktiviteter som vänder sig till en bredare målgrupp. Dessa kan administreras av både er själva och av facebooksidans administratör. 

Besök vår Facebooksida

Tips för dig som ska arrangera evenemang

Allmäna tips för dig som ska arrangera möten coh konferenser på Lunds universitet

Husguiden

I vår Husguide finner du livsviktig och praktisk information för dig som ingår i ett tema eller en ASG vid institutet. 

Pufendorfinstitutets Husguide 2018 (PDF)

Kommunikation

Hemsidor

Alla verksamma grupper vid institutet får en egen hemsida, både på svenska cch engelska. Hemsidan ska innehålla en beskrivning av ert projekt, liksom en undersida med kontaktuppgifter på samtliga deltagare. Institutets koordinator(Eva) och kommunikatör (Cecilia) administrerar och uppdaterar hemsidorna.

Grupperna förväntas skicka in följande information till sin sida: beskrivning av temat/ASG (tex. mål,syfte och frågeställningar), Kontaktuppgifter till alla deltagare. Länkar till ev. externa bloggar, sociala medier etc.

Det är även välkommet att lägga in information om kommande evenemang, gästforkare,  forsknings output eller annat som gruppen finner relevant.

Press/media

För kontakt med media liksom interna kanaler såsom LUM, nyhetsbrev osv på LU kontakta institutets kommunikatör.

Ta gärna del av Lunds universitets

generella tips och råd för kontakt med media 

lathund för att skriva pressmeddelande

Översättning och språkfrågor

Lunds universitet tillhandahåller översättning och språkgranskning som vi varm rekommenderar våra grupper.

Läs mer på medarbetarwebben på LU

Sociala medier

Alla kanaler i sociala medier med koppling till ert tema/grupp ska anmälas till institutet.

Vill ni ha rådgivning, tips och stöd gällande sociala medier kontakta institutets kommunikatör (Cecilia).

Pufendorfinsitutet i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/pufendorfinstitutet/

Twitter: PufendorfIAS_LU(@PufendorfL)

Youtube: The Pufendorf IAS_LU

LinkedIn The Pufendorf IAS_LU

Trycksaker och Grafiskt material

Institutets Intendent (Bengt) ansvarar för all utformning av trycksaker. Vill man ha hjälpa med att utforma trycksaker såsom affischer, program, rapporter osv kontakta Bengt minst två veckor i förväg.  Vill ni utforma ert material själva ska det skickas till Eva/Gisela för korrektur senast två dagar innan tryck.

För hjälp med utformning av trycksaker kontakta: Bengt [dot] pettersson [at] pi [dot] lu [dot] se (Bengt Pettersson (Intendent))

För frågor gällande Lunds universitets grafiska profil kontakta: cecilia [dot] von_arnold [at] rektor [dot] lu [dot] se (Cecilia von Arnold(kommunikatör))

Läs mer om:

Lunds universitets grafiska profil

Media tryck vid Lunds universitet

Lokalbokning

Våra grupper rekommenderas att i förstahand boka Pufendorfinstitutets lokaler vid möten, seminarier, konferenser och andra aktiviteter. När grupperna planerar större evenemang är det önskvärt att institutets koordinator (Eva) informeras så tidigt som möjligt. 

För bokning av Pufendorfinstitutets lokaler kontakta: Bengt [dot] pettersson [at] pi [dot] lu [dot] se (Bengt Pettersson (Intendent))

Pufendorfinstitutets lokaler

Alla gruppers medlemmar ska automatiskt få tillgång till huset via sitt LU kort. Vid frågor kontakta Bengt [dot] pettersson [at] pi [dot] lu [dot] se (Bengt Pettersson (Intendent))

Entréplan

  • Hörsalen (24-50 personer, beroende på möblering)  
  • Seminarierummet (12 personer) 

Andra våningen:

  • Stora mötesrummet (14 personer) 
  • Seminarierummet "Lydia Rydbergrummet" (12 personer, med möjlighet till videokonferens)
  • Skulptursalen är institutets vardagsrum. Det kan användas för många olika ändamål men är främst ett allmänutrymme. Ni är välkomna att sitta här och jobba, prata, hålla sammankomster eller äta här, men är ni en större grupp bör Bengt meddelas så att krockar kan undvikas.

Personalärenden

För personalärenden och frågor rörande gästforskaranställningar kontakta Personalsamordnare Natalie Nyman.

Sidansvarig:

Kontakta oss

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare
ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-(0)70-221 51 00

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 03

Gisela Ferré Aramburu, administratör
gisela [dot] ferre_aramburu [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 06

Sune Sunesson, seniorprofessor, vetenskaplig rådgivare
sune [dot] sunesson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 11

Cecilia von Arnold, kommunikatör
cecilia [dot] von_arnold [at] rektor [dot] lu [dot] se
+46-46-222 82 53

Bengt Pettersson, intendent
bengt [dot] pettersson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 02

Beatrice Petersson, ekonom
beatrice [dot] petersson [at] sam [dot] lu [dot] se
+46 46 222 16 05

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3