Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytänkande kring polis och trygghet i samhället

ASG 2021

Det finns en tendens att uppfatta polisen som den aktör i samhället som främst upprätthåller trygghet och ordning – den tunna blåa linje som går mellan ordning och kaos. Polisen i egenskap av organiserad våldsmakt och polisarbetet som en mångsidig uppsättning praktiker granskas dock i allt större utsträckning idag globalt, och man efterfrågar alternativa sätt att förstå polisen, polisens roll och trygghet i samhället.

Debatter om polisen ger ibland upphov till kritiska och radikala idéer om strukturell förändring, liksom den kan framföra argument för modernisering och omdirigering av samhällsresurser till polisväsendet. 

Nödvändigheten av polis och polisarbete kan tyckas självklar vid första anblicken, men har inte alltid varit lika genomgripande eller vanlig, och inte heller har polisarbetet alltid betraktats som det främsta sättet att åtgärda alla sorters problem och osäkerheter i samhället. 

Om studiegruppen

Denna studiegrupp är särskilt intresserade av hur det kommer sig att ideal om allmän ordning, trygghet och rättvisa så ofta förknippas med polisen och polisarbete, både i rättslig och politisk diskurs och i allmänna och kulturella föreställningar.

Gruppens mål är att analysera och förstå polisen och polisarbete, dess sociala innebörd och betydelse bortom dess uppenbara konceptualiseringar (uniformerade män och kvinnor), och att ifrågasätta den för givet tagna kopplingen mellan polisen i dess nuvarande moderna organisationsform och trygghet, säkerhet och allmän ordning.

Gruppen försöker, med tillbörlig hänsyn till kompromisser och kritik, att tänka nytt kring trygghet och säkerhet bortom en utvidgning av polisstyrkans uppdrag och blind tro på nya tekniker och polisen som lösning på samhällets problem.

En närstudie av den aktuella lokala och globala utvecklingen inom polisarbetet, liksom historiska utredningar och fallstudier, står i centrum för gruppens målsättningar, och blir avgörande för att förstå vilken form av socialitet som återspeglas av de snabba och mångfacetterade förändringar som just nu sker i det svenska polisväsendet.

Studiegruppen omfattar kompetenser inom kriminologi, historia, arbetsorganisation och polisarbetets villkor, juridik och straffrättspolitik, riskhantering, folkhälsa och avancerad digital teknik.

 

 

 

 

Medlemmar

Gruppens medlemmar, länkade till respektive sida i forskningsportalen LUCRIS

Ida Nafstad, Koordinator

Amin Parsa, Koordinator

Linnea Wegerstad, Koordinator

Malin Arvidsson

Jens Rennstam

Niklas Selberg

Maria Wemrell

David Wästerfors