Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tvärvetenskap – vad betyder det och hur gör man? Konferens i maj 2018

Den 4 maj nästa år bjuder Pufendorfinstitutet in till en konferens för att diskutera tvärvetenskap.

Projekt vid Pufendorfinstitutet initieras på gräsrotsnivå och alla forskare vid Lunds universitet kan ansöka. Arbetet sker i grupp och representanter från minst tre fakulteter måste delta i varje projekt. Vid bedömning av ansökningar ligger fokus på kreativitet och mångfald och aktuella frågeställningar som för närvarande inte ”ägs” av någon disciplin gynnas. Ambitionen är att främja tvärvetenskapliga idéer som ännu inte hunnit utvecklas till färdiga forskningsprojekt. Detta är den modell som tillämpas vid Pufendorfinstitutet och ovanstående kriterier är de enda som måste uppfyllas för att ett projekt ska anses som ”tvärvetenskapligt”.

Avsikten är att låta forskningsfrågorna i sig driva fram metoder, verktyg och teoretisk ram. Deltagarna i gruppen bestämmer själva hur deras process ska utformas; ändamålet är att uppmuntra till att nya frågeställningar och forskningsområden växer fram genom kreativ korsbefruktning mellan olika vetenskaper. På institutet tror vi att det finns många sätt att nå dit och det är vår utgångspunkt. Vi beskriver Pufendorfinstitutet som ”tvärvetenskapligt” men har valt att inte närmare precisera vad det betyder.

- Att vi inte gärna definierar ”tvärvetenskap” i sig innebär inte att vi inte vill diskutera ämnet. Tvärtom! Vi intresserar oss hela tiden för frågor som rör etymologi och kunskapsteori, säger Eva Persson som leder arbetet med förberedelserna av konferensen tillsammans med Pufendorfinstitutets föreståndare Sune Sunesson.

Både begreppet tvärvetenskap och dess konsekvenser ifrågasätts, definieras och omdefinieras hela tiden inom olika forskningsområden. Vissa områden tycks mer ämnade för tvärvetenskap än andra, exempelvis folkhälsa eller klimatförändringar, där utgångspunkt tas i samhällsproblem att lösa och där undersökningsformerna fordrar komplexitet. Vad tvärvetenskapliga forskningsprojekt resulterar i skiljer sig också åt beroende på hur metoderna, verktygen och teorierna integreras – och på vilken nivå.

Granska Pufendorfinstitutets modell

Den modell som tillämpas vid Pufendorfinstitutet för att underlätta tvärvetenskaplig forskning kommer också att granskas vid konferensen. Man avser också att undersöka frågor om följderna för grundforskning, för utbildning och för omvandlingen av vedertagna gränser för kunskap.

- Finns det andra modeller för att främja gemensamma och flervetenskapliga projekt? Kam de underlätta överskridanden och integration av olika typer av forskning och forskningssamarbeten i syfte att ta fram nya idéer och initiativ? Vi ser det som viktigt att utvärdera hur vi arbetar och att jämföra med andra modeller, säger Eva Persson.

Konferens den 4 maj 2018 – Tvärvetenskap – vad är det och hur gör man?

Ett detaljerat program och inbjudningar till konferensen kommer att skickas ut under hösten 2017.

För frågor om konferensen går det bra att kontakta Eva Persson, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se.

 

 

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3