Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skapa en budget

Alla godkända medel för tema ligger under ett kostnadstak. Alla medel administreras av institutet och det som inte använts under den verksamma perioden återgår till institutet. Ni uppmuntras att använda detta Excel-ark för beräkning av lönekostnader (inklusive semesterersättning, vilket i motsats till arbetsgivarens del måste inkluderas). Lämna rutan för overheadkostnader to

Unga doktorer - Mall för beräkning av lönekostnader och semesterersättning

Vad ingår i budgeten?
Sökande till tema för unga doktorer kan ansöka om medel upp till 700 000 kronor. Budgeten som medföljer ansökan ska innehålla planerade lönekostnader för temat.

Vad ingår inte i budgeten?
Overheadkostnader ska inte ingå när lönekostnader beräknas. Institutet täcker kostnader för hyra, städning, administration och dylikt men dessa ingår inte i kostnadstaket för temat. Overheadkostnaderna är separata och läggs till de medel som ett godkänt tema får. Det faktiska värdet för varje temas kostnadstak är därmed högre än den summan som är angiven som kostnadstak för arbetet.

Kostnad för gästforskare ska ej heller ingå i budgeten för ansökan. Temat för unga doktorer har möjligheten att efter planering med institutet bjuda in internationella gästforskare, högst tre olika som kan stanna upp till en vecka vardera och arbeta med gruppen.

Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och workshops, kan hjälpligen specificeras i ansökan men ingår inte i kostnadsramen utan förhandlas fram med institutet efter antagen ansökan. Institutet förutsätter att även externa medel söks för kostnadskrävande seminarieserier och symposier.

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3