Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alevgul Sorman

Alev Sorman om energirättvisa

Alev Sorman kommer från Institutet for miljövetenskaper- och teknik vid Autonomous University of Barcelona. Nu ansluter hon sig till temat Energy Justice som en av två gästforskare.

Vad är din bakgrund?

Min bakgrund är inom miljöteknik – men jag valde att gå den tvärvetenskapliga banan redan för tio år sedan när jag läste International Masters Programme in Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES) här i Lund. Jag genomförde min PhD vid Autonomous universitetet i Barcelona och har arbetat där som post-doc de senaste fem åren.

Mitt nästa stopp efter Pufendorf och Energy Justice temat är Basque Center for Climate Change där jag kommer att fortsätta min forskning.

Varför arbetar du med temat Energy Justice?
Det moderna samhällets har uppnått sin komplexitet genom vårt stora överflöd av fossila bränslen. Men, det har haft ett högt pris – förmåner och belastningar med energikonsumtionen har inte varit jämt fördelade i världen.

Nu är vi pressade från båda sidor. Inte nog med att vi måste hantera en global kris vad gäller produktionen av råolja (där toppen på oljeproduktionen har blivit nådd) med åtföljande miljöeffekter som inte längre kan tolereras, vi har också kommit till en punkt där etiska dilemman och social påverkan på grund av energianvändning måste adresseras. Det är på grund av denna utveckling jag har ett så stort intresse av att arbeta med temat Energy Justice.

Vad hoppas du bidra med i arbetet?
Min förhoppning är att bidra i aktuella debatter om hur energisektorn kan förändras. I min forskning har jag undersökt frågor som: energi varifrån, i vilken form, för vilken socioekonomisk sektor, och vilken typ av energiutveckling? Nu, i samband med Energy Justice temat, hoppas jag få ett större grepp om området och utforska frågor som energi för vem och till vilket pris? Genom dessa studier hoppas jag att vi alla kan få en bättre förståelse för hur vi kan och ska adressera de energiorättvisor som finns idag

Vad hoppas du få ut av att arbeta med temat?
Miljön här är väldigt stimulerande, och tillsammans med mina kollegor hoppas jag att vi kan skapa en dialog och hitta gemensamma intressepunkter som vi kan utveckla för att adressera de olika problem som finns inom energisektorn – och skapa en framåtdrivande debatt. Jag vill utbyta, dela, och medverka till att finna kunskap genom att utforska lösningar som kan vara alternativ till det energisystem vi har idag – som är ohållbart på så många sätt.

Vad är dina forskningsintressen?
Den energiomvandling vi pratar om innebär en långtgående strukturell förändring i energisystem och en betydande förändring vad gäller energipolitik. Min forskning försöker därför kombinera sökandet av möjliga förändringar samtidigt som jag undersöker hur man faktiskt kan åstadkomma dem. Exempelvis är en diskussion om energidemokrati en väldigt bra startpunkt. Begreppet omfattar en decentralisering av energisystem genom att övergå till förnyelsebara energikällor som finns i överflöd och kan fördelas jämlikt, i motsats till fossila bränslen som utgår från geopolitiska intressen som ett fåtal styr över. Det handlar också om att öppna upp för att stärka lokala grupperingar genom att stödja lokalt ägda projekt och beslutsprocesser. Dessutom, om vi tillverkar energi närmre där vi bor, av olika typer av resurser, blir vi kanske också mer medvetna om vad som faktiskt krävs för att tillverka energi. Detta kan i förlängning leda till en minskning i vår energianvändning.

Vad driver dig?
Att skapa nya visioner för förändring vad gäller att hitta alternativa energilösningar är något som driver mig. Jag citerar Albert Einstein: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Vi står just nu inför en brådskande utmaning vad gäller att förändra våra samhällen – och det måste ske genom att bjuda in alla i beslutsprocessen på ett etiskt sätt, och konstruera ett nytt demokratiskt system. Jag tror också att det kommer att behövas en inre resa där vi måste fråga oss själva vad vi är villiga att ge upp för att bidra tilli den här processen. Jag tror att vi har makten att förändra saker, och bortsett från de fossila bränslena som nu är på väg att försvinna, kan det aldrig finnas för mycket empati i världen för rättvisa.
Som Charles Eisenstiein säger: “… vad vi behöver är en kärleksrevolution”.

Vad jobbar du med nu?
Det pågår många intressanta projekt just nu. Vi försöker utveckla en ordbok för temat Energy Justice som består av grundläggande definitioner och så kallade ”road-maps” för att möta olika de olika utmaningar som temat lyfter upp. Vi arbetar också på vetenskapliga artiklar med hjälp av olika kollegor, och vi planerar vårt slutsymposium i maj. På slutsymposiet, som genomförs i samband med Lunds 350-års jubileum, kommer vi att dela med oss av de insikter och resultat vi har forskat fram inom temat.

Har du varit i Lund tidigare?
Ja, jag bodde här 2005-2007, och det är härligt att vara tillbaka. Det är lite av en "nostalgitripp”. Lund har inte ändrats mycket men det är en perfekt tid för mig att reflektera dels över hur jag själv har förändrats, och dels över hur jag har bidragit till att skapa den samhällsförändring som jag hoppas att se i framtiden.