Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klara Anna Capova

"Jag är fascinerad av universum och mänsklighetens plats i det."

Klara Anna Capova är en gästforskare som har arbetat med temat A Plurality of Lives som snart avslutar sitt arbete på Pufendorfinstitutet. Hon är en sociokulturell antropolog som är verksam vid Durhams universitet i Storbritannien.

Vad är din bakgrund?

Jag är en sociokulturell antropolog med specialistkompetens inom vetenskap, teknik och samhällsstudier. Just nu arbetar jag med sociala studier inom astrobiologi. Min kandidatexamen är inom humaniora och konst, och jag specialiserade mig inom historia och filosofi. Min forskarexamen var inom antropologi, med ett fokus på kulturell och filosofisk antropologi. Både min kandidat och min forskarexamen tog jag vid Charles universitet i Prag, Tjeckien.

Min doktorandforskning (Durham University, Storbritannien, 2013) handlade om den konceptuella utvecklingen av den sociala kontexten för det vetenskapliga utforskandet av liv bortom vår egen planet. Mitt syfte var att beskriva det vetenskapliga sökandet efter liv som en specifik vetenskaplig kultur. Avhandlingen omfattade studier av vetenskapliga angreppssätt, allmänna attityder, science fiction, visuell kultur och vetenskapens och teknologins påverkan på dagens samhälle. Det gjorde att jag genomförde både etnografiska studier samt ett omfattande arbete med visuella källor, något som jag särskilt njöt av.

Varför arbetar du med temat A Plurality of Lives?

Jag har varit en del av detta tema från dess början, som en affilierad forskare. Jag blev väldigt glad när jag blev inbjuden till Lund för att arbeta med temat i tre månader, personligen möta forskarna, samt lära känna det vackra Lund bättre. Det är också ett nöje att arbeta med människorna bakom Pufendorfinstitutet.

Vad vill du bidra med?

Min uppgift är att avsluta en nästan färdig version av Astrobiology and Society in Europe White Paper. Det är ett gemensamt arbete som utförs av en arbetsgrupp inom historia och filosofi i COST Project TD1308 Origins of Life. Rapporten samlar nästan 30 duktiga forskare från tolv europeiska länder, samt  olika rymdvetenskaper. Rapportens huvudsakliga syfte är att adressera vetenskapliga och samhälleliga frågor, diskutera hur situationen ser ut idag och föreslå en hållbar framtid för astrobiologisk forskning inom EU. Sist men inte minst ska rapporten stödja etableringen av det europeiska astrobiologiinstitutet under 2018.

Vad vill du få ut av din vistelse?

Jag njuter verkligen av min tid här, och jag tar till vara möjligheten att lära känna platsen och människorna – det är en underbar tid som är guld värd. Arbetsmässigt, så ligger mitt fokus på att skriva den rapport jag nämnde, men jag fortsätter också mitt arbete inom sociala studier och astrobiologi och rymdstudier.  Än så länge har jag lyckats med att presentera en forskningsposter på NASA:s astrobiologkonferens i Arizona, USA, och nu förbereder jag mig för att medverka i en workshop vid centret för teologiska undersökningar vid Princetons universitet, USA.

 

Vad är dina forskningsintressen?

Sammanfattningsvis, utforskar jag hur jag hur mänskliga relationer till rymden har förändrats, och studerar hur vetenskapen förändrar samhället. Det omfattar studier av utveckling inom astrobiologi, historia, filosofi, och samtida astrokultur, liksom populärvetenskapliga uppfattningar om vetenskap och den samhälleliga kontexten för utforskandet av rymden. Forskningsfältet baseras på det pågående vetenskapliga utforskandet av liv i rymden, och de populärkulturella föreställningar som finns om utomjordiskt liv idag. Jag är också aktiv inom kvalitativ social forskning, bidrar i framtagandet av olika typer av riktlinjer, och genomför seminarier, posterutställningar och workshops över hela världen. 

 

Vad driver dig?

Jag är en nyfiken person - jag uppskattar interdisciplinär dialog och att utforska andra områden inom vetenskaplig forskning. Jag är fascinerad av de ämnen som jag utforskar - som exempelvis vårt universum, mänsklighetens plats i det, och vad det betyder att vara mänsklig när vi är inne i det tredje millenniet.

 

Vad arbetar du med just nu?

Just nu arbetar jag med en artikel om rymdindustri, dess framväxt och möjlig påverkan på vår planets natur och vårt samhälle. Vidare är planerna på framtida bosättningar på Mars och månen på min radar också. Sedan 2013 driver jag en forskarprofil på Facebook, @spacecultures, Space Culturessidan lyfter fram samhälleliga, kulturella, etiska, vetenskapliga och filosofiska aspekter på sökandet efter liv bortom vår egen planet, samt rymdkulturer världen över.

 

Har du varit i Lund och/eller Sverige tidigare?

Ja, jag var i Lund 2016, före jul, då vi hade vårt första skrivarmöte för rapporten om astrobiologi. Vårt arbete har fortskridit bra sedan dess och vi satsar nu på att skicka in den sista versionen i oktober 2017. Det har varit ett privilegium att arbeta med Erik Persson och David Dunér, som båda ingår i temat Plurality of Lives.

- 2017-06-26