Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

In Search of Search and its Engines

NYA PERSPEKTIV PÅ SÖKANDETS EFFEKTER I KULTUR OCH VARDAG. TEMA 2020-2021

Sökning och sökmotorer står för några av de mäktigaste aktörerna i de allt mer genomgripande ekosystemen för information online. Sökandet osynliggörs dock genom att det byggs in i verktyg såsom röstassistenter, och sökmotorerna blir hela tiden mer komplexa och ogenomskinliga.

Nya kompetenser inom media och information kommer att behövas för att kunna dra nytta av den informationsrikedom som idag finns bara ett knapptryck bort, och samtidigt kunna minimera den snedvridning och desinformation som algoritmerna också främjar och förstärker. Sökandets ständiga närvaro och stora makt, liksom de dilemman som uppstår genom vårt beroende av sökandet, framgår tydligt i en tid där forskarvärlden har svårt att försvara sina anspråk på objektiv sanning, samtidigt som världens stater måste motarbeta inhemska och utländska kampanjer för propaganda och desinformation, och medborgarna tvingas att navigera ett fragmenterat medielandskap och rekommendationssystemens fällor.

Temat fokuserar på skärningspunkten mellan sökning, sökmotorer och sökningsnära rekommendationssystem samt media- och informationskompetens. Bland temats intresseområden finns de algoritmer och index som sökmotorerna utgörs av; förhållandet mellan sökmotorernas relevansberäkningar och de enskilda användarnas kvalitetsbegrepp; det jämförande studiet av sökning före och efter sökmotorerna; sökresultatens effekter på framtida beteenden; samt auktoriteten och tilliten för information på internet.

I vårt forskningsteam samlas experter med en bakgrund inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teknik. Gästforskare förmedlar de nyaste tekniska och konceptuella bidragen. Tillsammans kommer vi att erbjuda nya perspektiv på sökandets effekter i kultur och vardag.