Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föreståndaren om Pufendorfinstitutet

Sune Sunesson

– Tvärvetenskap är inte en uppräkning av vad olika vetenskaper skulle tycka om ett visst fenomen, utan ett gemensamt arbete för att undersöka ett visst forskningsområde.

Det säger Sune Sunesson som är föreståndare för Pufendorfinstitutet. I samband med att hans föreståndarskap närmar sig sitt slut om ungefär om ett år reflekterar han över verksamhetens unika tvärvetenskapliga ansats samt ger en framåtblick för 2017.

”Ett forskningens andrum”

Pufendorfinstitutets verksamhet blev nyligen utvärderad av en internationell expertpanel. Utvärderingen visade att det tvärvetenskapliga arbetssättet var väldigt uppskattat av forskarna.

­– Jag skulle vilja beskriva institutet som ett forskningens andrum. Vi ger forskare från olika fakulteter inom Lunds universitet möjligheten att komma samman kring olika ämnen och forskningsområden på ett förutsättningslöst sätt. Vi tillämpar en ansats där forskarna själva får bestämma vilka idéer de vill utveckla – vi vill hjälpa dem att hitta nya frågeställningar och utveckla nya forskningssamarbeten, säger Sune Sunesson.

Han menar att forskare inom universitetet ofta kan vara bundna av olika strukturer som hårt reglerade forskningsprogram och fakultetsgränser. Han anser att den här typen av strukturer försvårar för tvärvetenskaplig forskning – eftersom det helt enkelt inte finns tid eller utrymme.

– Vi vill vara en motvikt till detta. Vi kräver inte färdiga resultat från de forskare som har avslutat sitt Pufendorftema eller sin advanced study group. Istället vill vi att de ska dra nytta av att arbeta tvärvetenskapligt – eftersom det kan ge dem andra perspektiv och ingångar.

En språngbräda för nya forskningssatsningar

Institutets arbetssätt har lett fram till helt nya forskningssatsningar och samarbetsytor inom områden som exempelvis astrofysik/astrobiologi och energiforskning i sin vidaste mening. Det är också vanligt att de forskare som har arbetat tillsammans i tema söker anslag för att vidareutveckla sin forskning.

Sune Sunesson menar att det har att göra med att forskare som arbetar i tema på institutet får lov att utforska okända områden – temaarbetet blir en språngbräda för nya satsningar och projekt. De nya forskningssatsningarnas framgång är också ett kvitto på att den tvärvetenskapliga ansatsen är helt nödvändig för både forskarvärlden och samhällsutvecklingen i stort.

– Forskningen drivs framåt av det gemensamma arbetet forskare emellan – det är där nya frågeställningar och perspektiv föds. Det är därför vi vill ge dem förutsättningar för att låta tanken lyfta, och ta helt nya och oväntade riktningar, och det tycks faktiskt fungera!

Framåtblick för Pufendorfinstitutet

Under 2017 ska Pufendorfinstitutet på försök utlysa ett nytt tema som riktar sig till nyblivna doktorer.

– Vi vill stötta de forskare som precis har blivit färdiga med sina avhandlingar. Genom att ge dem en tidig möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt kan vi bidra till att bredda deras forskningsperspektiv innan de har blivit allt för vana vid att arbeta i de vanliga formerna, avslutar Sune Sunesson.

Två konferenser ska också genomföras under hösten. Den ena handlar om drivkrafterna för migration och syftar till att lyfta fram hur en tvärvetenskaplig ansats kan bidra till en bättre förståelse av dagens migrationsströmmar. Den andra fokuserar på institutets erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning.

Senaste nyheter

2020-04-24

Tio växter att spana efter eller smaka på

Tio växter att spana efter eller smaka på
2020-04-03

Livet bortom antibiotikan

Livet bortom antibiotikan
2020-03-27

En resurs blir till – Intervju med Temat Resourcification

En resurs blir till – Intervju med Temat Resourcification
2020-03-27

Vårens evenemang

Vårens evenemang
2020-03-26

Nya Teman och Advanced Study Groups 2020-2021

Nya Teman och Advanced Study Groups 2020-2021

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3