Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så kan framtidens städer bli fossilfria

Hur ska städer lyckas med omställningen till en helt fossilfri energianvändning? Forskare från Pufendorfinsitutets tema Energy Justice har studerat hur de gjorde.
energy justice

Samsø är världens första 100% förnybara energidrivna ö och har blivit utsedd till en av de mest inspirerande exemplen på ett hållbart energisamhälle. Feldheim är den första energisjälvförsörjande byn i Tyskland, med kommunala el- och uppvärmningsnät som levererar helt lokal förnybar energi. Byn framställs som en förbild för små samhällen vad gäller övergången till kolodioxidsnåla energisystem.

Avgörande för att lyckas med omställningen i båda fallen var att låta lokalbefolkningen vara delaktig i förändringen, visar en ny studie i tidskriften Journal of Applied Energy.

– Det var viktigt att hitta rättvisa lösningar för alla medborgare som drabbades antingen negativt eller positivt. Vi upptäckte att hanteringen av övergången måste upplevas som rättvis för att resultaten skulle bedömas som acceptabla, förklarar Henner Busch, forskare inom hållbarhet och en av författarna.

Möter motstånd

För trots att övergången till fossilfria energikällor/koldioxidsnåla energikällor är avgörande för framtiden så möter politiker och tjänstemän ofta motstånd lokalt. 

Forskarna menar att studien ger värdefulla insikter i hur förändringar kan genomföras effektivt på lokal nivå och hur samhällen kan reagera på energiomställningar. Studien visar även vad politiker, projektutvecklare och yrkesverksamma behöver ta hänsyn till vid planering och genomförandet av en sådan övergång. 

– Vi såg att även kontroversiella projekt kan förverkligas om invånarna som utsätts för förändringen och behöver anpassa sig till den nya situationen upplever processen som rättvis och i huvudsak bra för samhället i fråga. För att lyckats med detta krävs det att alla inblandade får tid och utrymme för att diskutera – kommunikationen är avgörande för att lyckas sammanfattar Luis Mundaca, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och huvudförfattare till artikeln.

Om forskningen

Artikeln ingår i ett temanummer om energirättvisa av tidskriften Journal of Applied Energy. Gästredaktör är Vasna Ramasar och  Luis Mundaca, koordinator respektive medlem i Temat Energy Justice vid Pufendorfinstitutet (2016-2017) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918302848

 

Forskningen genomfördes av Luis Mundaca, Henner Busch och Sophie Schwer inom ramen för temat Energy Justice vid Pufendorfinstitutet.  

Luis Mundaca, professor
Internationella miljöinstitutet
+46 46 222 02 57
luis [dot] mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

 

Henner Busch, forskare
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
LUCSUS
henner [dot] busch [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Senaste nyheter

2019-11-28

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”
2019-11-28

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth
2019-11-18

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken
2019-10-24

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch
2019-10-11

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3