Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Calle Rosengren om gig-arbete idag och i framtiden

illustration av gig-arbete
Det sociala perspektivet av gig-arbete. Illustration från utställningen Gig-arbete i perspektiv på Pufendorfinstitutet.

Under Kulturnatten presenterar forskare i Temat The Gigification of Work – Quo Vadis?, en utställning i text och bild om sitt arbete kring plattformsmedierat arbete, så kallat gig-arbete.

Arbetslivsforskaren och Temats koordinator, Calle Rosengren, berättar mer om arbetet i Temat och om utställningen.

Vad innebär ett gig-arbete? 

 Grundprincipen bakom plattformsmedierat arbete är att ett plattformsföretag, fungerar som en mellanhand som temporärt kopplar samman personer och organisationer som behöver en tjänst med någon som är villig att leverera den tjänsten, dvs en plattformsarbetare. I denna situation skapas ett gig. 

Hur tror ni att utvecklingen av gig-arbete kommer se ut i framtiden?

Framtiden för gig-arbete inte är huggen i sten och inte heller determinerad av teknikutvecklingen. Hur framtiden ser ut är beroende av vilka vägval som görs idag. Av avgörande betydelse är hur arbetsmarknadens parter förhåller sig till fenomenet och hur man agerar för att infoga det i den svenska modellen för arbetsmarknadsreglering.´

Varför har ni gjort en utställning om gig-arbete?

Vi bidra till en diskussion om gig-arbete sett såväl utifrån både den enskilde arbetarens perspektiv och samhällets. Utställningen berör frågor om sociala relationer, frihet och ofrihet, identitet, mätning och algoritmsstyrning, kreativitet och kompetens.

På gott och ont är gig-arbete som ett sätt att organisera arbete på, på framväxt och det finns mycket olika åsikter i den offentliga debatten. Oftast läser vi endast om gig inom transportbranschen, t ex Foodora och Uber, och då oftast i negativa ordalag med fokus på problematiska anställnings- och arbetsvillkor. Men gig omfattar även en stor mängd andra typer av arbete som sker såväl på plats som helt digitalt och som kan vara både hög- och lågkvalificerade. Vidare beskrivs oftast Gig-arbete som någonting helt nytt. Men sett ur ett historiskt perspektiv har det alltid funnits gig, det nya är snarare de digitala plattformar som idag inramar och möjliggör gigen. 

Hur har processen för att ta fram utställningen sett ut?

Vi kände att vi på något sätt ville gestalta de olika aspekter av gig-arbete som utkristalliserade sig under temats gång, i olika scenarier. Gruppen har samarbetat med två serietecknare, Amalia Alvarez och Steve Nyberg, som i dialog med oss tagit fram ett antal bilder baserade på vår forskning.

Hur kommer ni att arbeta vidare med dessa frågor efter att Temat är avslutat?

Forskargruppen har lämnat in flera ansökningar om forskningsmedel och vi arbetar med att slutföra en publikation i vilken vi presenterar och utförligt kommenterar bilderna. På detta sätt arbetar vi med en ny och spännande form för forskningskommunikation.

Hur kommer man att kunna ta del av bilderna framöver?

Bilderna i utställningen kommer att ingå i vår gemensamma vetenskapliga publikation om plattformsmediering på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom använder vi bilderna i vår undervisning och när vi samverkar med det omgivande samhället såvitt gäller gig-ekonomi och plattformsarbete.

Calle Rosengren

Calle Rosengren, koordinator för Temat Gigification of Work - Quo Vadis? vid Pufendorfinstitutet.

Läs mer om Temat Gigification of work 

Läs mer om Calle Rosengren i Lunds universitets forskningsportal