Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Höstens Teman och Advanced Study Groups 2022

bild på pufendorfinstitutet på hösten. Foto

I september välkomnar institutet två nya Teman; Public Art and The New Commons samt Designing Sustainable Digital Work. Minst två nya Advanced Study Groups (ASG) kommer också att starta till hösten. Klart är att ASGna Work on Mars och Deep Generative Models börjar sitt gemensamma arbete i september.

Public Art och The New Commons

Offentlig konst som manifestation av det goda samhället har en lång historia. Temat Public Art och The New Commons undersöker den offentliga konstens roll och formbarhet , liksom de institutionella ramar som skapar incitament att skapa, initiera, finansiera eller förstöra offentlig konst. Temat kommer att utforska de ekonomiska, kulturella, sociala, juridiska, politiska och organisatoriska konsekvenserna av offentlig konst, samt utforska de arbetsvillkor som skapas för konstnärer. Målet är samverkan mellan offentliga och privata finansiärer och strukturer i syfte att ge stöd åt fria konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.

Temat koordineras av Fredrik Andersson och Ulrika Wennersten

Designing Sustainable Digital Work

Temat Designing Sustainable Digital Work kommer att undersöka arbetets digitala transformation ur enskilda arbetstagares perspektiv. Genom att kombinera kompetenser inom teknikutveckling med sådana som fokuserar på mänskliga aspekter vill Temat identifiera nya metoder och tekniker i syfte att utforma hälsosamma och hållbara digitala arbetsmiljöer.

Temat koordineras av Elizabeth Bjarnason och Johanna Persson.

Arbete på Mars

Vårt arbetsliv förändras i snabb takt och kommer att fortsätta att förändras i framtiden. Det drivs av flera samverkande faktorer, som trossystem, digitalisering, automatisering, klimatförändringar och pandemier, liksom av andra kända och okända faktorer.

ASGn syftar till att identifiera de drivkrafter som kan förväntas påverka framtidens arbetsliv, samt identifiera nyckelfaktorer som inverkar på arbetstagarnas hälsa. Med ett långsiktigt framtidsscenario; hur vi skulle kunna arbeta på Mars, som en metafor för framtida arbetsliv kommer ASGn att ifrågasätta förhärskande idéer om arbete och hälsa. Målet är kunskap för att skapa arbetsmiljöer (på Mars eller jorden) som är stimulerande, effektiva, hållbara och som främjar människors hälsa.

ASGn kommer att koordineras av Karin Broberg

Deep Generative Models 

Artificiell data kan användas för att lösa problem inom ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner. Sk. Deep Generative Models (DGM) producerar syntetiska data – även kallade ”deep fakes”– dvs data som har samma egenskaper som verklig data. ASG Deep Generative Models kommer att sammanföra ledande utövare av denna AI-teknik med forskare från astronomi, kulturgeografi, materialvetenskap, medicin och partikelfysik för att tillsammans utforska hur man kan använda ”djupa förfalskningar” i god vetenskaplig praktik.

ASGn kommer att koordineras av Carina Geldhauser

 

Till sommaren avslutas det nuvarande Temat Gigification of Work medan våra Teman Nature by Numbers, Post Hoc Interventions, och Synthetic Biology kommer att fortsätta arbeta i september och oktober. Likaså arbetar ASGn Wildfires vidare under hösten, medan ASGn Trauma och ASGn Empathy and Compassion avslutas.

Beslut om antagning av fler ASGn inför höstterminen väntas i juni.