Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sture Forsén 1932 – 2023

sture_forsen.jpg

Professor emeritus Sture Forsén, Pufendorfinstitutets första föreståndare, har gått bort.

Det är med sorg vi meddelar att Sture Forsén har avlidit natten mellan torsdag och fredag. Hans bortgång lämnar oss i stor saknad; han var en god vän och arbetskamrat, fyndig och humoristisk, vetgirig och road av stort som smått - ständigt nyfiken på människan och vetenskapen.

Det som utmärkte och drev Sture, var hans obändiga vilja att se vetenskap komma till nytta. Detta förhållningssätt var en röd tråd som löpte genom hans egen forskargärning och in i det strategiska arbete han utförde för Lunds universitet.

Stures visioner om en tvärvetenskaplig, gränsöverskridande inkubator för nya forskningsidéer i början av 2000-talet lade grunden till det som 2009 kom att bli Pufendorfinstitutet. Sture var institutets första föreståndare under åren 2009 - 2012.

När han lämnade sitt föreståndaruppdrag stannade han kvar på institutet som rådgivande seniorprofessor. Han var aktiv och engagerad här in i det sista.

Vi kommer att sakna den iver med vilken han tog sig an allt som intresserade honom, om det så gällde vetenskapliga problem, forskare som fascinerade eller nya inspelningar av älskade klassiska verk – Sture hyste stor kärlek till konsten och musiken var hans stora passion. Framför allt kommer vi att sakna hans värme, humor och entusiasm inför vetenskapens gränsöverskridande möjligheter. Detta var vad han gav oss och vad vi kommer att föra vidare i hans anda.

Om Sture Forsén

  • Professor i fysikalisk kemi sedan 1966.
  • Verksam vid Lunds universitet i mer än 50 år, sedan 1966.
  • Var med och byggde upp Kemicentrum.
  • Belönad med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedalj.
  • Har gjort banbrytande insatser inom NMR-spektroskopin och dess tillämpningar.
  • Medlem i Kungliga Vetenskapsakademin.
  • Tidigare medlem i Nobelkommittén för Kemi, adjungerad medlem 1976-1982, ordinarie 1982-1995
  • Initiativtagare till Ideon och till det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet.
  • Vetenskaplig rådgivare till två rektorer vid Lunds universitet, Boel Flodgren och Göran Bexell.

Läs mer om Sture Forsén i denna artikel från 2017