Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utställning om biologisk mångfald visas på Pufendorfinstitutet

Utställning Förtroligheter
Utställningen Förtroligheter visas i trädgården utanför Pufendorfinstitutet

Vad händer i mötet mellan natur, konst och människor? Detta undersöker utställningen Förtroligheter, som just nu visas i trädgården utanför Pufendorfinstitutet.

Utställningen som vill bidra till att nå ett mer hållbart samhälle genom konstens möjligheter att inspirera till samtal om relationen mellan människa, kultur och natur, visades under sommaren på Botaniska trädgården i Lund, men gör nu ett gästspel i trädgården utanför Pufendorfinstitutet på Biskopåsgatan 3.

Utställningen lyfter frågor om biologisk mångfald och invasiva arter, vilket också är fokus för en av våra nya Temagrupper vid Pufendorfinstitutet. 

Bakom utställning står konstnärerna Karin Widberg (Skulptur), Ida Magntorn (fotografi) och Bente Eriksen, föreståndare vid Botaniska trädgården Lund och medlem i Temat Perspektiv på invasiva växter vid Pufendorfinstitutet (text) . 

utställningsskylt framför Pufendorfinstitutet

Om Pufendorfinstitutets Tema Perspektiv på invasiva växter

Temats övergripande målsättning är att utforska olika processer och handlingssätt i relation till den nya kontexten för växter och människor. I detta finns det en synbar motsägelse som består i att en växtart kan vara önskvärd genom de produkter och tjänster den tillhandahåller, och samtidigt problematisk i och med dess hot mot inhemska ekosystem och infrastrukturer. 

Behovet av att snabbt ställa om till ett hållbart samhälle har inneburit många utvecklingar och anpassningar, till exempel förnybar energi, proteinskiftet från animaliska till växtbaserade produkter, den cirkulära ekonomin och nya växtbaserade material, vilka ytterligare komplicerar synen på växter i samhället.

Temat kommer att belysa, kritiskt analysera och ta fram ny kunskap om denna komplexitet

Läs mer om Temat Perspektiv på invasiva växter